Wpisy od Kazimierz Szarski

Powrót na stronę główną
Historia

Niemiecka mobilizacja

Tajne porozumienia Honeckera z Breżniewem w sprawie Polski w latach 1980-1981 …Polskę ominęły wydarzenia, które swego czasu wstrząsnęły Węgrami. Ominął ją los Czechosłowacji, która doświadczyła na sobie działania „doktryny Breżniewa” polegającej na wprowadzeniu wojsk radzieckich w osłabione