Czy religia powinna być przedmiotem maturalnym?

Czy religia powinna być przedmiotem maturalnym?

PRO
Anna Radziwiłł, b. wiceminister edukacji
Może nim być, tak samo jak etyka. Całym sercem jestem za tym, by religia lub etyka była przedmiotem nauczania do wyboru i by nie było trzeciej możliwości – niechodzenia na żadne zajęcia formujące ucznia w kwestiach moralnych. Mam do siebie i do następnych kierownictw MEN pretensję, że ta kwestia nie została uregulowania wcześniej. Co do religii jako przedmiotu do wyboru na maturze – dlaczego nie. Przypominam, że zdawać można nawet przedmiot, np. język, którego w ogóle nie uczyło się w szkole.

KONTRA
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydaje mi się, że nie. Jako nauczyciel mam mnóstwo wątpliwości i nie widzę specjalnego uzasadnienia dla takiej decyzji. Istnienie religii na maturze jako przedmiotu powinno być obudowane kompleksem innych elementów na równi z pozostałymi przedmiotami maturalnymi. Potrzebny byłby odpowiedni program nauczania, jakieś kryteria poziomu wiedzy, odpowiedni skład komisji i egzaminatorów. Religia weszła na stałe do kolorytu szkolnego i nie chciałbym jej wyrugować, ale myślę, że na tym można poprzestać.

Wydanie: 14/2006

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy