Nadesłane do redakcji

Teofil Konar
Walizka Pana Liwy
Miniatury
PIW, Warszawa 2007
Nie ma już w Warszawie tej kamienicy przy Nowolipiu 53, podobnie jak nie ma krawca Lejby Goryna, nie ma pana Sowińskiego, giełdziarza Natana Blaka, szewca Pinie Pompa, Wysokiej Gołdy i innych barwnych postaci przedwojennej dzielnicy żydowskiej. Barwnych, bo tak zapamiętał i przedstawił zwykłych mieszkańców Nowolipia nieżyjący już Teofil Konar (1912-1990), który każdego ze swoich cichych bohaterów wykreował na centralną postać miniopowiadania i wokół niej snuł pełną ciepła i zadumy historię. W ten sposób zagłębiamy się w świat lichych, ale tętniących życiem podwórek, małych zakładów rzemieślniczych, sklepików i ludzi wbrew przeciwnościom mierzących się z dniem codziennym. \”Ta książka utrwala pamięć – to jej niezaprzeczalny walor\”, napisał Józef Hen.

Lucyna Olejniczak
Wypadek na ulicy Starowiślnej
Replika, Zakrzewo 2007
Tocząca się na dwóch planach czasowych – współczesnym i w początkach XX w. – historia przybliża realia starego Krakowa, a to za sprawą pewnego przodka. Pretekstem do poszukiwania korzeni jest dla głównej bohaterki artykuł z 1900 r. na temat wypadku jadącego do pożaru wozu strażackiego, w którym uczestniczył jej pradziadek. Wzmianka jest na tyle frapująca, że Lucyna postanawia poruszyć niebo i ziemię, żeby wydobyć informacje z dawnych czasopism i archiwów… Autorka sugestywnie splata teraźniejszość z przeszłością, pokazując bohaterów z 1900 r. jako ludzi z krwi i kości, mających podobne problemy i marzenia. Nie popada przy tym w banał, proponując żywo napisaną historię detektywistyczną z wątkiem miłosnym.

Marta Rocławska
Tawanku
Laterna, Krynica Morska 2007
Tawanku to zwyczaj praktykowany w Andach przez Indian Kola, polegający na związku dwóch par, gdzie istotna jest nie tyle możliwość wymiany partnerów seksualnych, ile wspólnota ekonomiczna. Układy tawankowskie, zależnie od umowy, trwają od kilku lat do końca życia partnerów. Czy taki model podwójnego małżeństwa byłby możliwy we współczesnej Polsce, gdzie trudne do zaakceptowania są związki homoseksualne? Bohaterowie opowieści Marty Rocławskiej właśnie tak próbują zorganizować sobie życie, w czworokącie realizując swoje potrzeby i oczekiwania. I choć antropolog kultury przeważa tu nad literatem, historię tę polecamy wszystkim otwartym czytelnikom, których uwiera fakt, że problemy religii katolickiej zaczynają dominować w wielu dziedzinach życia.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy