Tag "Bobrowniki Wielkie"

Powrót na stronę główną
Aktualne Przebłyski

Skarpetka, ale taka, że…

Skarpetka, o której zrobiło się głośno, była używana przez „Czcigodnego Sługę Bożego Jana Pawła II Papieża”