Tag "Czesław Bojarski"

Powrót na stronę główną
Historia

Zapomniany geniusz fałszu

Francuskie franki sfałszowane przez Czesława Bojarskiego są dzisiaj cenniejsze niż oryginały