Tag "Krzysztof Pialwski"

Powrót na stronę główną
Wywiady

Lęk przed burzą – rozmowa z prof. Juliuszem Gardawskim

Po protestach w Warszawie zarysowała się szansa powrotu związków zawodowych do roli organizatora ruchu społecznego reprezentującego większość świata pracy. Ogólnopolskie Dni Protestu były wielkim sukcesem związkowców – mówi prof. Juliusz Gardawski, badacz związków zawodowych i dialogu społecznego. Co na to wpłynęło? – Protest związkowców zbiegł się z rosnącym skokowo poczuciem utraty bezpieczeństwa. Stan nastrojów społecznych można porównać do lęku przed burzą, gdy nie ma piorunochronu. Piotr Duda od momentu przejęcia sterów „Solidarności” starał się odbudować wpływy związkowe poprzez mobilizację pracowników. Żałuję, że gabinet Tuska zrezygnował ze strategii Jerzego Hausnera – żmudnego negocjowania z niełatwym partnerem w imię utrzymania pewnego modelu dialogu.

Kraj

Odbudowana wolność

40 lat temu zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego. Polacy w kraju i za granicą nie szczędzili pieniędzy ani darowizn, by podnieść go z ruin Znaczenie Zamku Królewskiego w Warszawie nie wynika z jego walorów architektonicznych ani umieszczonych w nim zbiorów. Warszawski

Świat

Święty Jerzy walczy

Dwa oblicza Dnia Zwycięstwa na Łotwie Korespondencja z Rygi Rosja! Rosja! Rosja! – skandowały tysiące młodych mieszkańców Rygi późnym wieczorem 9 maja po zakończeniu uroczystości związanych z rosyjskim Dniem Zwycięstwa. Swoje przywiązanie do Rosji manifestowali