Tag "Rada Europy"

Powrót na stronę główną
Historia

ZSRR a upadek muru berlińskiego

Jesień Ludów 1989 r. była możliwa tylko dzięki pierestrojce Gorbaczowa oraz jego polityce zagranicznej

Z dnia na dzień

UE wprowadza prawo klimatyczne

Do 2050 r. kraje członkowskie będę musiały osiągnąć ujemną emisję gazów cieplarnianych

Kraj

Państwo z dykty w działaniu

Baltic Pipe story – czyli jak przez niekompetencję przegrywamy wojnę z Duńczykami o gazociąg