Tag "Stanisław Bieleń"

Powrót na stronę główną
Bronisław Łagowski Felietony

Naród ciągle wojowniczy

Polska przesadnie zbrojna musi być zacofana

Wywiady

PiS buduje państwo frontowe

Kiedy znikają zabezpieczenia – także w postaci woli politycznej tych, którzy je gwarantowali – rodzi się pokusa kolejnej rewizji historii

Wywiady

Poligon Polska

Elity wpisały strategię Polski w strategię amerykańską, a ta przypisuje nam rolę państwa frontowego

Opinie

Rosja jako uczestnik procesów globalizacyjnych

Nowa Rosja miała w latach 90. XX w. inne problemy niż wyzwania związane z globalizacją. Wynikały one z konieczności obrony stanu posiadania, odbudowy statusu międzynarodowego i uzyskania nowej legitymizacji ze strony innych państw, zwłaszcza mocarstw. W świetle chaotycznej transformacji politycznej i gospodarczej Rosja nie była w stanie reagować w sposób świadomy i zorganizowany na wiele zjawisk związanych z globalizacją. Wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na Rosję od rozpadu ZSRR, przypisuje się w różnych kręgach politycznych następstwom globalizacji. Rosjanie nie bez podstaw uznają, że Zachód nie chce tolerować silnej Rosji na arenie międzynarodowej. Fragmenty książki „Rosja w procesach globalizacji” pod redakcją prof. Stanisława Bielenia z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.