Tag "Templum Novum”"

Powrót na stronę główną
Historia

Najazd na Parczew

IPN zakłamuje powojenne napaści na Żydów i inne mniejszości narodowe