21. edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

21. edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

W związku z dużym zainteresowaniem tegoroczną edycją Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 16 września 2022 r.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

W imieniu organizatorów zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć zrealizowanych do końca 2021 r. w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie różnorodności biologicznej i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport [NOWA],
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju [NOWA].

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3), z dopiskiem „Ekolaury 2022”, lub przesłanie w formacie .pdf na adres pie@pie.pl wniosku podpisanego elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 16 września 2022 r.

Więcej informacji o Konkursie

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy