35. Turniej Łgarzy

35. Turniej Łgarzy

Znany jest termin Finału 35. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych.

Zmagania finalistów odbędą się jak zwykle w Bogatyni – mieście z energią, na ziemi dolnośląskiej – w sobotę 12 maja 2018 r. Producentem imprezy tradycyjnie jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na:
• autorskie, niepublikowane wcześniej teksty satyryczne,
• sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych,
• Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności.

Zgłoszenia do konkursu na tekst satyryczny, zgodnie z obowiązującym regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.turniej.com.pl, należy przesyłać do Radiowej „Trójki” do dnia 13 kwietnia 2018 r. na adres: Polskie Radio S.A. Program III, ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
pierwsza nagroda – finansowa w wysokości 3 000 zł, tytuł Księcia Łgarzy oraz statuetka Złotego Kosy

Zgłoszenia (do głównego konkursu) na krótką prezentację sceniczną należy przesłać (w formie multimedialnej, wraz z kartą uczestnictwa ) do dnia 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym pod adres: Polskie Radio Program III, ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa.
pierwsza nagroda – finansowa w wysokości 5 000 zł, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetka Kozła

Trzeci z konkursów to Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności. Pojedynek ma charakter przeglądu najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym i odbędzie się w czasie Koncertu Finałowego. Konkurs nie odbywa się na podstawie zgłoszeń, lecz indywidualnie zapraszani są do niego soliści bądź grupy kabaretowe – wyróżniający się podczas krajowych przeglądów satyrycznych. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator Turnieju na podstawie rekomendacji Rady Artystycznej. Nagroda finansowa w wysokości 5000 zł oraz statuetka Szczupłego Andrzeja trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl.

W imieniu organizatorów gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń konkursowych!

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy