5 uniwersalnych zasad dla wszystkich kierowców

5 uniwersalnych zasad dla wszystkich kierowców

Każdy kierowca, niezależnie od doświadczenia za kółkiem, powinien stosować się do określonych zasad. To od nich zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

1. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania
Zasadę ograniczonego zaufania znajdziesz w art. 4. ustawy Prawo o ruchu drogowym: Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania[1].

Zgodnie z tym zapisem każdy kierowca musi dopuszczać myśl, że w określonych okolicznościach pozostali uczestnicy ruchu mogą nie przestrzegać przepisów. W przypadku wątpliwości należy zachować szczególną ostrożność. Alarmującym sygnałem może być m.in. dziwne zachowanie innego kierowcy (np. jazda tzw. wężykiem), niekorzystne warunki atmosferyczne, obecność dzieci na poboczu czy zbliżanie się osób starszych do krawędzi jezdni.

2. Zawsze zapinaj pasy
Choć obowiązkowe zapinanie pasów bezpieczeństwa wprowadzono w Polsce już w 1983 r., to jak wynika ze statystyk przepis ten wciąż nie jest wystarczająco respektowany. Wśród kierowców i pasażerów siedzących z przodu pojazdu z pasów korzysta odpowiednio 83 i 87% osób. Gorzej sytuacja wygląda wśród podróżujących z tyłu – pasy zapina ledwie nieco ponad połowa z nich[2]. Kampanie społeczne od lat podkreślają znaczenie zapinania pasów dla kwestii bezpieczeństwa. Nie robiąc tego, narażamy życie swoje i pozostałych osób w pojeździe.

3. Nie wsiadaj za kółko pod wpływem alkoholu
W 2017 r. pijani kierowcy spowodowali 8,5% wszystkich zdarzeń drogowych[3]. Pamiętaj, że kierowców jeżdżących na „podwójnym gazie” nie chroni nawet ich ubezpieczenie komunikacyjne – takie sytuacje stanowią wyłączenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC, a w przypadku ubezpieczenia OC kończą się regresem ubezpieczyciela do sprawcy wypadku. Dodatkowo kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu grozi grzywną w wysokości do 5000 zł i karą pozbawienia wolności do 3 lat.

4. Dostosuj prędkość do warunków jazdy
Niedostosowanie prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Czasem nawet niewielka zmiana warunków atmosferycznych powoduje utrudnienia, co usypia czujność kierowców. Mokra i śliska nawierzchnia sprawia, że przyczepność kół zmniejsza się, a droga hamowania – wydłuża. W takich warunkach trudniej o natychmiastową reakcję. To potęguje ryzyko kolizji lub poważnego wypadku.

5. Przed wyruszeniem w drogę sprawdź stan techniczny pojazdu
Jeśli wybierasz się w dłuższą trasę, zawsze sprawdzaj stan techniczny Twojego auta. Część rzeczy można skontrolować samodzielnie, np. stan ciśnienia w oponach czy poziom płynów w silniku. Jeśli masz wątpliwości co do niektórych elementów, udaj się do warsztatu samochodowego – bagatelizowanie problemów technicznych to zły pomysł. Pamiętaj, że ubezpieczenia komunikacyjne mogą nie obejmować zdarzeń spowodowanych niesprawnością pojazdów, jeżeli miała ona wpływ na powstanie szkody. W takiej sytuacji możesz nie dostać odszkodowania.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy