Wpisy od Agata Paszkowska

Powrót na stronę główną
Publicystyka

Co dalej z polskim Yad Vashem?

Przez lata Żydowski Instytut Historyczny był jedynym instytutem naukowym mniejszości narodowej w Polsce, miejscem pielgrzymek badaczy i turystów z całego świata. Dziś ta zasłużona instytucja przeżywa kryzys – przestało bowiem być jasne, jaki jest jej profil działania i jak rysuje się przyszłość. Wieloletni prymat ŻIH wśród placówek zajmujących się problematyką żydowską osłabł, gdy w latach 90. zaczęło powstawać wiele nowych ośrodków naukowych i muzealnych, m.in. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny (SŻIH), będące rodzajem patrona społecznego nad państwowym instytutem, jakim jest ŻIH. W połowie lat 90. rzuciło ono hasło budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Autorytarny styl dyrektora Pawła Śpiewaka utrudnia pracę ŻIH. Jedną z najbardziej zaskakujących decyzji dyrektora była likwidacja Działu Naukowego w ŻIH. Żadnemu z trzech dyrektorów Muzeum Historii Żydów Polskich nie udało się porozumieć z Pawłem Śpiewakiem w sprawie współpracy.