Wpisy od Janusz Dobieszewski

Powrót na stronę główną
Opinie

Walicki – Rosja, Rosja – Walicki

Polska ma większe szanse jako zachód Wschodu niż jako peryferie Zachodu Kwestia „Walicki a Rosja” to sprawa w wymiarze naukowym skomplikowana, wielowątkowa i wielopiętrowa, ale w planie osobistym właściwie prosta i jednorodna, aczkolwiek u swych źródeł dość zaskakująca. Pewne istotne bowiem wydarzenia z okresu młodości Andrzeja Walickiego, takie jak powojenne prześladowania jego ojca z powodu działalności w kierowniczych gremiach AK czy przymusowe „wcielenie” na początku lat 50. XX w. w szeregi uniwersyteckich rusycystów, mogłyby być

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Opinie

Nędza symbolizmu

  Ukazał się kolejny tom tekstów publicystycznych Bronisława Łagowskigo. Zatytułowany jest on „Symbole pożarły rzeczywistość” i tytuł ten w pełni adekwatnie, może nawet w warstwie słownej zbyt dosadnie, wyraża nić przewodnią analiz i opinii autora. Na książkę składa się niemal sto tekstów, z których przytłaczająca większość to felietony drukowane w „Przeglądzie”, poczynając od samej końcówki roku 2005, a kończąc na maju roku 2010. Przyznam, że nie zawsze udaje mi się zapoznać z całą treścią kolejnego numeru „Przeglądu”,

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Opinie

Klapki na oczach

Dlaczego zamieszczony w „Przeglądzie” tekst prof. Walickiego o Putinie oburzył publicystę „Rzeczpospolitej” W numerze 62. „Rzeczpospolitej” (z 13-14 marca 2004 r.), w dodatku „Plus-Minus”, ukazała się pod tytułem „Przez różowe okulary” polemika Sławomira Popowskiego z artykułem Andrzeja Walickiego „Rosja Putina a sprawa polska”, zamieszczonym 29 lutego w tygodniku „Przegląd”. Pozwalam sobie w poniższym tekście na kontrpolemikę z ogólną ideą i niektórymi szczegółowymi tezami artykułu S. Popowskiego. W artykule w „Przeglądzie” prof. Walicki z wyraźną niechęcią wypowiedział się o sposobie ujmowania

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.