Wpisy od Tomasz Bartoszewicz

Powrót na stronę główną
Opinie

Włoska lekcja

Warto się przyjrzeć, w jaki sposób rozwiązano nad Tybrem podobne do naszych problemy Najczęściej porównujemy sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju z tym, co dzieje się w innych państwach postkomunistycznych. Znacznie rzadziej sięgamy do porównań z zachodnią częścią Europy, wychodząc z założenia, że odmienne uwarunkowania powodowały tam odmienne kształtowanie się rzeczywistości. Jest jednak wyjątek od tej reguły – Włochy. W przeszłości każdy coś słyszał o tzw. włoskim cudzie gospodarczym. Powszechnej uwadze umykał natomiast specyficzny, odrębny

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.