Wpisy od Włodzimierz Zielicz

Powrót na stronę główną
Opinie

Arytmetyka, głupcze!

Totalna krytyka poczynań PiS jest odbierana przez wielu wyborców jako jałowe krytykanctwo

Opinie

Piękniejąca przeszłość

Obecne Ministerstwo Edukacji Narodowej nie musi zbytnio się starać, żeby pokazywać „dobrą zmianę”

Opinie

Marnowanie talentów

Według dosyć popularnego i realizowanego w praktyce poglądu, rozwój utalentowanego matematyka, informatyka bądź fizyka powinien się odbywać w szkole powszechnej, na zwykłych lekcjach, wspartych ewentualnie jakimś szkolnym kółkiem pod opieką przeciętnego nauczyciela i samodzielnymi lekturami. Na uczniów wybitnie uzdolnionych intelektualnie nie przysługują żadne dodatkowe subwencje ani dofinansowanie szkół. Nawet najlepszy nastolatek o talentach intelektualnych może tylko pomarzyć o warunkach i środkach, jakie mają w Polsce jego sportowo uzdolnieni koledzy. A przecież żaden wybitny talent, niezależnie od środowiska, z jakiego pochodzi, nie powinien zostać zmarnowany.