Raport o spółdzielczości

Powrót na stronę główną
Raport o spółdzielczości Wywiady

Spółdzielnie mają przyszłość – rozmowa z prof. Henrykiem Ciochem

Ruch spółdzielczy powinien mieć zagwarantowaną niezależność wobec państwa, a wszelkie ingerencje w jego działalność muszą być bardzo wyważone  Spółdzielnie kojarzone są niekiedy z czasami stalinizmu i przymusowym zaganianiem chłopów do kolektywnego gospodarowania. Czyli po prostu z kołchozami.

Kraj Raport o spółdzielczości

Popierajmy wspólne działanie

Spółdzielczość w naszym kraju nie tylko nie jest wspierana ani promowana, ale podlega rozmaitym ograniczeniom, które trudno znaleźć w innych krajach Unii Europejskiej Rozpoczynamy w „Przeglądzie” cykl artykułów poświęconych spółdzielczości. Ta szczególna forma prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniająca