Czego nie wie Łapiński

Czego nie wie Łapiński

We wrześniu pisaliśmy, że krąży po Warszawie plotka, iż w ABW przygotowywany jest raport na temat firm farmaceutycznych, które „zainwestowały” 10 mln zł, by urabiać polityków i dziennikarzy przeciwko Mariuszowi Łapińskiemu, ówczesnemu ministrowi zdrowia. Teraz wiemy, że było w tym przynajmniej ziarno prawdy. Łapiński zwrócił się do ABW o informację w tej sprawie, zaś szef agencji, Andrzej Barcikowski, odpisał mu, że ABW „realizuje szereg intensywnych działań (…), zmierzających do ujawnienia nieprawidłowości, w tym również sygnalizowanych w Pańskich (tj. Łapińskiego – przyp. red.) pismach w zakresie funkcjonowania polskiego rynku farmaceutycznego”. Ale – dodał – „ze względu na tajny charakter podjętych czynności nie mogę Pana zapoznać z wynikami dotychczasowych ustaleń”.
Czekamy więc na ciąg dalszy.

Wydanie: 46/2003

Kategorie: Przebłyski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy