Czym dla lewicy dziś jest Rewolucja Październikowa 1917 r.?

Czym dla lewicy dziś jest Rewolucja Październikowa 1917 r.?

Esencja dyskusji, jaką w 100-lecie Rewolucji Październikowej chce podjąć Społeczne Forum Wymiany Myśli, wrocławski Klub Dyskusyjny afiliowany przy Związku Zawodowym „Walka”, na swoim comiesięcznym spotkaniu, zawiera się w następujących punktach:
– geneza i tło polityczno-społeczne wybuchu Rewolucji
– uniwersalizm i „rosyjskość” tego wydarzenia
– idee Października we współczesnej perspektywie
– polska lewica dziś a doświadczenia 100-lecia Rewolucji

Rewolucja Październikowa to epokowe wydarzenie w XX w., zmieniające diametralnie praktycznie wszystko na świecie i rzutujące bezwzględnie na to, co wydarzyło się po niej. Jest to z jednej strony wynik tych procesów społecznych, które opisali i zdiagnozowali w swym dorobku Karol Marks i Fryderyk Engels (oraz cała plejada myślicieli, działaczy związkowych i politycznych związanych z ruchem robotniczym, z oświeceniową myślą, postępem i rozwojem), a z drugiej efekt upodmiotowienia człowieka tak w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym.

Efekty i oceny Rewolucji Październikowej muszą być różnie oceniane i postrzegane. Zwłaszcza z dystansu owego wieku, jaki minął od jej wybuchu. Bo samo życie – polityczne przede wszystkim – jest wypadkową, wynikiem działania różnych sił, namiętności, poglądów, przekonań, wierzeń i doświadczeń. I nigdy nie było, nie jest i nigdy nie może być postrzegane jako antynomia bieli i czerni, absolutnego dobra i zła, totalnych pozytywów i negatywów.

Rewolucja Październikowa budzi takie oceny, zależne od usytuowania na scenie politycznej, od doświadczeń, od spojrzenia na historię człowieka.

Czas: 26 listopada 2017 r. o godz. 17:00

Miejsce: ul. Bogusławskiego 41, Wrocław

Wrocławskie spotkanie "Czym dla lewicy dziś jest Rewolucja Październikowa 1917 r.?"

Moderator: red. Radosław S. Czarnecki

Organizatorzy zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych – tak zwolenników, jak i przeciwników tego epokowego wydarzenia.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy