Daewoo idzie w górę

To był dobry rok dla firmy. Klienci mają coraz więcej zaufania do tych samochodów

Końcówka roku na polskim rynku motoryzacyjnym była emocjonująca. Padł kolejny rekord wielkości sprzeda­ży nowych aut (ponad 620 tys.). I do ostatnich dni grudnia trwał wyścig po­między Fiatem, a Daewoo. Różnica, z roku na rok coraz mniejsza, skurczyła się do rozmiarów niemal błędu staty­stycznego – jakieś tysiąc sztuk samo­chodów. Jeszcze jednak tym razem Da­ewoo-FSO musiało zadowolić się dru­gim miejscem.

Żerańskie spółki triumfowały natomiast na innych moto­ryzacyjnych polach. Spółka Daewoo-Centrum otrzyma­ła Złoty Cylinder – wspólną nagrodę Radia Kierowców oraz pism “Motor” i “Ży­cie” – za bardzo atrakcyjne dla klientów warunki bez­płatnej obsługi serwisowej lanosa, nubiry i leganzy.

Wielki sukces na Między­narodowych Targach Motoryzacji w Poznaniu odniósł matiz. W plebiscycie Autopremiera 99, organizowanym przez Program Pierwszy Radia i pismo “Motor”, otrzymał Grand Prix. Matiz zwyciężył też w kategorii: ekonomia i zajął drugie miejsce w kategorii: promocja. Targowa ekspozycja Daewoo-FSO w Poznaniu należała zaś do efektownych – i zdobyła drugą nagrodę w konkursie na najciekawsze stoisko.

Firma Daewoo-FSO wyróżniła się też dobrymi wynikami ekonomicznymi. W rankingu 500 prywatnych przedsiębiorstw produkcyjnych o najwyższych przychodach (przygotowanym przez miesięcznik „Home and Market”) zajęła drugie miejsce – również i w tej klasyfikacji, bardzo blisko za Fiatem.

 

Miejsca na liście

W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych w roku ubiegłym w Polsce samochodów osobowych są cztery auta z Żerania. Drugie miejsce (za fiatem seicento) zajmuje matiz (64 tys. sprzedanych egzemplarzy), trzecie – lanos (52 tys ), siódme – tico (27 tys. sztuk), zaś dziesiątkę zamyka polonez (19 tys. sztuk).

Czy pod koniec bieżącego roku czo­łówka tej listy wyglądać będzie podob­nie? Pozycja matiza i lanosa wydaje się być niezagrożona. Podobnie jest i z ti­co. Wprawdzie nie brak opinii, że tico konkuruje z matizem, przez co sprzedaż obu tych modeli jest w sumie nieco mniejsza, niż mogłaby być. W istocie jednak, matiza wybiera trochę inna grupa klientów niż tico. Ci zaś nabywcy, którzy z tico przesiadają się do innego auta, raczej rzad­ko kupują właśnie mati­za. Samochody te zatem nie “wycinają się” na liście sprzedaży i na­leży oczekiwać, że również w tego­rocznym zestawieniu zajmą wysokie miejsca.

Z polonezem jest już nieco inaczej. Trudno bowiem dziś powiedzieć, czy także za 11 miesięcy utrzyma się on w pierwszej dziesiątce. Jest to samo­chód starszej generacji niż trzy modele wymienione wcześniej. W ubiegłym roku liczba nabywców poloneza skurczyła się o 9 tys. (na liście modeli, które zanotowały największy spadek sprzedaży, przoduje fiat cinquecento). Jed­nak 19 tys. ludzi, którzy zdecydowali. się na zakup tego auta, stanowi grono nie do pogardzenia. Słabe i mocne stro­ny poloneza są powszechnie znane, warto więc tylko przypomnieć, że w Polsce (a być może i na całym świę­cie) nie kupi się innego fabrycznie no­wego auta takiej wielkości za tak niską cenę. Godna uwagi jest też powszechna dostępność tanich części zamiennych. Producent, oczywiście, bierze to wszy­stko pod uwagę – i wiadomo już, że po­lonez z powodzeniem wjedzie w trze­cie tysiąclecie.

 

W każdym segmencie

Oczywiście, w Polsce, tak jak i w każdym innym kraju, najpopular­niejszy jest segment aut małych i śre­dnich. Jeszcze przez wiele lat do niego należeć będzie przyszłość. Daewoo- FSO obsadza jednak cały rynek moto­ryzacyjny. Każdy klient w Polsce może kupić samochód odpowiadający jego potrzebom i możliwościom. Warto tu wspomnieć, że w ubiegłym roku 136.0 klientów znalazła luksusowa leganza, a do naszej samochodowej rzeczywi­stości dostojnie wjechał też prestiżowy chairman. Lanosa z Polski mogą nato­miast kupować już klienci z Unii Euro­pejskiej. Pierwszą partię kilkuset tych pojazdów wysłano do Włoch. Do koń­ca roku wyeksportowano do tego kraju prawie trzy tysiące aut.

W planie produkcji Daewoo-FSO na rok przyszły istotną pozycję zajmują też samochody dostawcze, wytwarzane w zakładzie w Nysie. Citroeny są oczywiście, rozprowadzane w sieci sprzedaży należącej, do francuskiego koncernu, ale produkuje je Daewoo-FSO – i zwiększają one łączny, ilościo­wy wynik koreańskiej spółki.

 

Jakość przede wszystkim

Na wielkość sprzedaży bardzo duży wpływ ma jakość i niezawodność wy­twarzanych na Żeraniu samochodów. Daewoo-FSO stosuje rozmaite metody, by osiągnąć w tej dziedzinie jak najwyż­szy poziom. W przedsiębiorstwie regu­larnie odbywają się Dni Jakości, firma uzyskała już szereg norm z serii ISO 9000, które świadczą o niezawodności produkcji. Wysokimi wymaganiami ob­jęto również i najważniejszych koope­rantów. Coraz więcej podzespołów mu­si otrzymać certyfikat z żerańskiej cen­trali, który jest świadectwem wypełnie­nia wszystkich norm jakościowych.

W tym roku Daewoo-FSO bierze udział w konkursie o Nagrodę Jakości, organizowanym przez Europejską Fun­dację Zarządzania Jakością. Już w li­stopadzie firma złożyła pierwsze nie­zbędne wnioski. Do końca lutego, trze­ba złożyć liczącą ponad sto stron doku­mentację, która będzie podstawą do: ubiegania się o tę nagrodę. A.L.

Wydanie: 5/2000

Kategorie: Nowe Technologie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy