Ekspansja Grupy Asseco, czyli informatyka trampoliną do sukcesu

Ekspansja Grupy Asseco, czyli informatyka trampoliną do sukcesu

Produkcja oprogramowania stała się podstawą zbudowania przez polską firmę korporacji
na europejską skalę

Asseco Poland jest największym producentem oprogramowania w Polsce. Początki działalności tej firmy sięgają lat 80. Jednak historia powstania międzynarodowej grupy kapitałowej rozpoczęła się od debiutu giełdowego w 2004 r. Sześć lat konsekwentnie prowadzonej ekspansji międzynarodowej przyniosło ogromny sukces.

Piąta w europie

Wzrost organiczny oraz poprzez akwizycję doprowadził do umocnienia pozycji Asseco na rynku informatycznym w Europie. Biorąc pod uwagę kapitalizację giełdową, firma jest w pierwszej dziesiątce największych przedsiębiorstw informatycznych. W rankingu europejskich producentów oprogramowania Truffle 100 awansowała z 27. na piąte miejsce. Kryterium branym pod uwagę przez autorów tego rankingu była sprzedaż własnego oprogramowania i usług z nim związanych.

Struktura Grupy

Liderem Grupy Asseco jest rzeszowska spółka Asseco Poland. Jako podmiot dominujący określa ona strategię rozwoju dla całej grupy. Obecnie w skład Grupy Asseco wchodzi kilkadziesiąt firm niemal z wszystkich krajów Europy, które zatrudniają łącznie ponad 8,5 tys. pracowników.
Najważniejsze spółki Asseco w Polsce to Asseco Business Solutions i Asseco Systems. Podmioty europejskie z grupy Asseco działają w ramach holdingów regionalnych. Jednym z nich jest Asseco Central Europe, który skupia firmy działające na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Wprowadzona w 2009 r. na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych spółka Asseco South Eastern Europe pełni funkcję holdingu regionalnego dla kilkunastu firm informatycznych z państw położonych w regionie Bałkanów. Trwa budowa holdingu Asseco South Western Europe, która rozpoczęła się od nabycia hiszpańskiej spółki Raxon Informatica. Holding Asseco Northern Europe, działający w krajach skandynawskich oraz nadbałtyckich, powstaje na bazie duńskiej spółki IT Practice. Plany na 2010 r. zakładają dalszą ekspansję.

Giełdowa Spółka Roku 2009

Firma Asseco Poland zajęła pierwsze miejsce w rankingu głównym Giełdowa Spółka Roku 2009 z wynikiem 75,51 punktów na 100 możliwych. Asseco Poland zostało liderem rankingu także w kategoriach: kompetencje zarządu oraz perspektywy rozwoju, natomiast Asseco Slovakia, spółka z grupy kapitałowej, zajęła pierwsze miejsce w kategorii jakość produktów i usług. Relacje inwestorskie Asseco Poland uplasowały się na drugim miejscu.
Ranking został przeprowadzony przez Pentor Research International na zlecenie “Pulsu Biznesu”. Ranking spółek notowanych na GPW został opublikowany po raz 11. Pentor przepytał 180 specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów – analityków, doradców inwestycyjnych oraz maklerów, reprezentujących domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe z całego kraju. Specjaliści oceniali wszystkie spółki giełdowe w pięciu kategoriach:

Kompetencje zarządu
1. miejsce Asseco Poland
Jakość produktów i usług
1. miejsce Asseco Slovakia, 14. Asseco Poland
Relacje inwestorskie
2. miejsce Asseco Poland
Perspektywy rozwoju
1. miejsce Asseco Poland
Sukces w 2009 roku
4. miejsce Asseco Poland

Wyniki na miarę lidera

Wyniki finansowe Grupy Asseco za 2009 r. były zdecydowanie wyższe niż w poprzednim roku, co jest dowodem na to, że firma jest przygotowana także na trudniejsze czasy. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,1 mld zł, co stanowi blisko 10% wzrostu w stosunku do 2008 r. Wynik operacyjny jest wyższy o 6,3% od osiągniętego rok wcześniej i wynosi 526 mln zł, a rentowność operacyjna na poziomie 17% jest jedną z najwyższych w branży. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 373 mln zł wobec 322 mln zł rok wcześniej, co stanowi 16% wzrostu. Natomiast zysk netto skorygowany o wydarzenia jednorazowe jest o 29% wyższy od wypracowanego w 2008 r. (odpowiednio 365 mln zł i 283 mln zł).

Asseco konsekwentnie realizuje strategię wzrostu poprzez sprzedaż własnych rozwiązań. W 2009 r. przychody z tego segmentu wyniosły blisko 1,7 mld zł i stanowiły 55% przychodów ogółem. Największa część przychodów ze sprzedaży pochodzi z sektora przedsiębiorstw (38%) i bankowo-finansowego (36%).

Asseco Poland SA

Wydanie: 13/2010

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy