Ile trwa Freistellungsbescheinigung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego?

Ile trwa Freistellungsbescheinigung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego?

Jak wynika z niemieckiego prawa podatkowego, każda osoba, która świadczy na terenie tego kraju usługi remontowo-budowlane, pozostaje w obowiązku zarejestrowania prowadzonej działalności w tamtejszym urzędzie skarbowym. Po dopełnieniu tej formalności przedsiębiorcy zostaje przypisany numer podatkowy (niem. Steuernummer), a także zyskuje on możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązującego w Niemczech podatku budowlanego, czyli Freistellungsbescheinigung. Sprawdź, jak wygląda procedura wnioskowania i dowiedz się, na jak długo niemiecki urząd przyznaje to zwolnienie.

Freistellungsbescheinigung – najważniejsze informacje

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz), każda usługa budowlana świadczona na terenie Niemiec podlega specjalnemu opodatkowaniu. Bauabzugsteuer, bo właśnie o tym podatku mowa, dotyczy robót budowlanych rozumianych jako wszelkie działania związane z wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową bądź likwidacją obiektów budowlanych. Wysokość tego podatku wynosi 15% i jest naliczana od wartości każdej faktury za wykonaną usługę budowlaną. W praktyce potrącenia należnej kwoty dokonuje zleceniodawca, a pobrana przez niego suma jest następnie przekazywana do niemieckiego urzędu skarbowego, czyli Finanzamtu. Oznacza to tym samym, że finalnie na konto wykonawcy trafia jedynie 85% należnego wynagrodzenia.

Niemieckie prawo dopuszcza jednak możliwość zwolnienia z podatku Bauabzugsteuer – jest to tzw. zaświadczenie Freistellungsbescheinigung (w skrócie: Freistellung), które pozwala otrzymywać pełną kwotę wynagrodzenia za wykonane usługi budowlane.

Jak uzyskać Freistellungsbescheinigung – okres ważności i niezbędne dokumenty

Aby uzyskać zwolnienie z niemieckiego podatku budowlanego, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania danego przedsiębiorcy. Cała procedura wnioskowania trwa zwykle ok. miesiąca, natomiast samo zaświadczenie Freistellungsbescheinigung wydawane jest na czas określony – najczęściej jest to okres jednego roku. Po upływie tego czasu istnieje możliwość jego odnowienia po uprzednim zweryfikowaniu przez Finanzamt dodatkowych kwestii dotyczących wypełniania prawa podatkowego.

Kto może wnioskować o Freistellungsbescheinigung?

Co do zasady prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech ma każdy przedsiębiorca, który posiada siedzibę firmy na terenie tego kraju. Możliwość taką mają również osoby prowadzące firmę zarejestrowaną poza Niemcami, o ile wykażą wypełnienie wszystkich swoich obowiązków podatkowych w tym kraju. Uzyskanie Freistellungsbescheinigung nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy wartość świadczonych usług budowlanych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 5 tys. euro.

Jak sprawdzić, czy zwolnienie Freistellungsbescheinigung jest ważne?

Jeśli uzyskałeś zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, powinieneś pamiętać o weryfikacji jego statusu. Tamtejszy urząd skarbowy nie ma bowiem obowiązku informowania Cię o wygaśnięciu przysługującego zwolnienia. Aby sprawdzić ważność zaświadczenia, musisz więc samodzielnie zwrócić się do urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. W tym celu możesz albo udać się do wskazanego Finanzamtu osobiście, albo skorzystać z drogi online, logując się na oficjalnej stronie internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego. Wówczas w pierwszym kroku urząd zweryfikuje Twoje dane, a następnie wyśle drogą mejlową lub tradycyjną pocztą dane pozwalające na aktywację konta wraz z certyfikatem niezbędnym do logowania. Po zalogowaniu możesz wystosować pytanie o status swojego zwolnienia, korzystając ze specjalnej zakładki „Individual FSB query”.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy