Jak walczyć z terroryzmem

Groźba terroryzmu we współczesnym świecie rośnie dlatego, że w najbliższych latach może się nim zająć większa liczba sprawców mających zamiar i możliwości posługiwania się środkami masowej zagłady. Autorzy niniejszej publikacji wytyczają ścieżki nowej wojny z terroryzmem, rozpoczętej 11 września 2001 r. Rozwiązania militarne nie rozstrzygną palących problemów współczesnego świata, społeczność międzynarodowa będzie więc musiała zbudować bariery powstrzymujące rozwój terroryzmu. Analitycy strategii bezpieczeństwa, filozofowie, prawnicy, politycy i wojskowi będą musieli zweryfikować wiele swoich dotychczasowych twierdzeń w kwestii terroryzmu międzynarodowego. Przedstawione w książce rozważania i propozycje są niemalże podręcznikiem zawierającym wskazówki eksperckie. Są próbą odpowiedzi na pytanie, jakie będą konsekwencje ataku terrorystycznego i wojny prowadzonej przeciwko takiej zbrodni. Świat nie będzie już taki sam, ale czy będzie lepszy?

Jan Sieńko, Bogusław Szlachcic, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW Gdynia, Warszawa 2005

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy