Jaka jest skala niekompetencji prokuratorów i sędziów?

Jaka jest skala niekompetencji prokuratorów i sędziów?

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski,
b. minister sprawiedliwości
Jak w każdym zawodzie są prokuratorzy i sędziowie wyróżniający się, średni i słabi. W końcu sędziów jest ponad 10 tys., a prokuratorów prawie 6,5 tys.
Szczególnie na tych najniższych szczeblach (prokuratury i sądy rejonowe) obciążenie pracą jest bardzo duże. Problemem jest też zła organizacja pracy. Poprawa sytuacji wymaga zmian systemowych, np. wprowadzenia w sprawach karnych zasady kontradyktoryjności, gdzie prokurator byłby zmuszony do rzeczywistej aktywności w sądzie, rola sędziego zaś polegałaby na osądzeniu sprawy, a nie zastępowaniu stron i gromadzeniu dowodów. Duże nadzieje wiążę ze szkoleniami sędziów i prokuratorów prowadzonymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Prof. Leszek Kubicki,
prawo karne, b. minister sprawiedliwości
Ujawniane liczne fakty świadczą, że niekompetencja jest dość duża. Ale muszę powiedzieć, że wśród młodej generacji prawników, którzy opuszczają uczelnie, widzę osoby znakomicie przygotowane merytorycznie i językowo, orientujące się dobrze w prawie europejskim i prawie porównawczym. Boję się natomiast, że te osoby nie aspirują do stanowisk w organach wymiaru sprawiedliwości. Tutaj selekcja jest duża, jest znacznie więcej kandydatów niż miejsc. Aplikacje zdobywają naprawdę najlepsi, choć może na początku brakuje im przygotowania praktycznego, społecznego i gospodarczego. Przypuszczam jednak, że problem leży nie tylko w kompetencjach i profesjonalizmie, lecz także w sferze poczucia służby i zaangażowania. Nawet duże kompetencje są niewykorzystywane, gdy nie ma pasji, etosu zawodu. Może to paradoks, że do stanowisk dochodzą najlepsi, ale odnoszę wrażenie, że to ludzie, którym się chce niezbyt wiele.

Barbara Piwnik,
sędzia, b. minister sprawiedliwości
Może niekompetencja jest już poza skalą? Teraz narasta lawina komentarzy i wypowiedzi kontestujących funkcjonowanie prawa. Chyba żaden obywatel nie jest w stanie zrozumieć, czym jest wymiar sprawiedliwości, jak działa, jakie obowiązki ma sędzia, jak je wykonuje. Do tego prokuratura wkroczyła już tak daleko we wszelkie obszary życia, że mało kto pojmuje, co wolno prokuratorowi i czemu ma służyć jego praca. Edward Zalewski, przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury, wręcz postuluje odsunięcie prokuratorów od śledztw, mieliby tylko oskarżać w sądzie i odpowiadać za sprawę od momentu powstania aktu oskarżenia. Pytam wobec tego, kto, jeśli nie prawnik prokurator z jego uprawnieniami powinien brać odpowiedzialność za prowadzenie postępowania przygotowawczego i dbanie o to, aby było ono zgodne z wszelkimi prawami przynależnymi obywatelowi? Widzimy, że coraz więcej osób chce władzy, ale te same osoby nie chcą dostrzec, że władza to także wielka odpowiedzialność, która spoczywa na rządzących.

Wojciech Kotowski,
prawnik, redaktor naczelny miesięcznika „Paragraf na Drodze”
Mogę ocenić wartość merytoryczną rozstrzygnięć z dziedziny ruchu drogowego, które zapadają zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na wokandzie sądowej. Nieszczęście zaczyna się od oględzin miejsca zdarzenia, dokonywanych przez policjantów. Zwykle dominuje niebezpieczny pogląd, że uczestnik ruchu znajdujący się na drodze głównej, niezależnie od tego, że pędzi z niedozwoloną prędkością, ma pierwszeństwo, więc sprawcą jest zawsze jadący drogą podporządkowaną. Włączający się do ruchu nie może tego przewidzieć, a więc nie on powinien odpowiadać za zdarzenie, jednak ten błąd popełniają wszyscy pozostali uczestnicy „łańcucha niekompetencji”. Prokurator powołuje biegłego, który przygotowuje oczekiwaną opinię, bo w przeciwnym wypadku musiałby napisać, że wniosek prokuratora o skierowaniu aktu oskarżenia jest bezzasadny. Następnie jest wyrok sądu rejonowego i odrzucona apelacja. Podobnie jest z wnioskiem o kasację, bo prokurator rozpatrujący często nie ma zielonego pojęcia o ruchu drogowym.

Notował Bronisław Tumiłowicz

Wydanie: 2012, 36/2012

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy