Klub Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej

Klub Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej

W pierwszą rocznicę śmierci prof. dr hab. n. med. Zofii Kuratowskiej w dniu 15 czerwca 2000 r. w Warszawie powołaliśmy do życia Klub Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej. Pragniemy w nim zająć się ważnymi dla Polski sprawami.
Poważna i publiczna dyskusja na temat kierunków przemian nie toczy się na polskiej scenie politycznej. Partie zajęły się bardziej własnymi interesami niż rozwiązywaniem rzeczywistych problemów społeczeństwa.
Będziemy – za przykładem Zofii Kuratowskiej – kierować się takimi wartościami jak: prawda, wierność przejętym zasadom, tolerancja, równość szans, sprawiedliwość.
Zajmiemy się problemami ludzi, a nie polityków. Nie będziemy brali udziału w targach politycznych.
Naszym celem jest poszukiwanie takich rozwiązań, które zasadniczo zmienią kierunek polityki społeczno-gospodarczej. Dziś dla wielu zamknięty jest dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim pracy. W okresie przemian państwo nie może zrzucić z siebie odpowiedzialności za los obywateli. Wykluczenie i dyskryminacja poważnej części społeczeństwa są nie do zaakceptowania.
Troska o człowieka i jego prawa jest dla nas najważniejszym wyzwaniem. Podczas inauguracyjnego zebrania został wyłoniony Komitet Założycielski w składzie: Izabela Jaruga-Nowacka, Krystyna Sienkiewicz, Marek Balicki, Wojciech Borowik, Krzysztof Dołowy, Bartłomiej Morzycki.

W imieniu członków-założycili
Krystyna Sienkiewicz

Wydanie: 26/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy