Konferencja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”

Konferencja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”

9 października 2017 r. Polska Izba Ekologii organizuje konferencję pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Odbędzie się ona w Hotelu ALTUS Prestige, Katowice, ul. Uniwersytecka 13.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie metod ograniczania skutków zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz podniesienie świadomości społecznej nt. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.

Konferencja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, przedsiębiorstw, uczelni, instytutów badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych zaangażowanych w problematykę ochrony powietrza. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

PROGRAM KONFERENCJI:
10.00 – 12.30 Panel I
1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
2. Zanieczyszczenia powietrza, ich główne źródła. Sytuacja Polski na tle Europydr inż. Krystyna Kubica, Ekspert PIE ds. ochrony powietrza;
3. Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrzadr Tadeusz Sadowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
4. Synteza publikacji Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowiedr Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
5. Wymiana doświadczeń i budowanie relacji w strategii poprawy jakości powietrza. Podsumowanie konferencji Jakość powietrza a zdrowiedr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski;
6. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowiedr hab. n. med. Renata Złotkowska, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 15.00 Panel II
1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążeniaprof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
2. Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworoweprof. dr hab. Brunon Zemła, Instytut Onkologii w Gliwicach;
3. Zanieczyszczenia powietrza a ryzyko rozwoju cukrzycydoc. dr hab. n. med. Joanna Żywiec, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, SUM w Katowicach;
4. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na materiał genetyczny człowiekadr hab. n. med. Danuta Mielżyńska-Švach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
5. Ocena narażenia na wybrane ksenobiotyki dzieci z syndromem autyzmu i chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Górnego Śląskadr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder, prof. nadzw. SUM w Katowicach;
6. Świadomość samorządowców w zakresie jakości powietrza i zagrożenia zdrowia w kontekście opracowywanych miejskich planów adaptacji do zmian klimatudr Janina Fudała, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

15.00 Podsumowanie i Zakończenie Konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, wyłącznie po przesłaniu karty zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: szkolenia@pie.pl do 4 października 2017 r.

Więcej informacji na stronie konferencji

Zapraszamy do udziału!

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy