Mazowsze też zmierza do Unii

Mazowsze też zmierza do Unii

Spółka Media Trend zapoczątkowała w warszawskim Centrum Multimedialnym Foksal cykl seminariów dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Cykl debat, nad którym patronat objął wojewoda mazowiecki, Leszek Mizieliński, rozpoczęło 5 lutego br. seminarium pt. \”Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w UE\”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił pełnomocnik rządu ds. referendum europejskiego, minister Lech Nikolski, a uczestnikami debaty byli działacze samorządowi, prezydenci, burmistrzowie z województwa mazowieckiego oraz studenci i dziennikarze.
Minister Nikolski zaznaczył, że do referendum zostało jeszcze 121 dni i jest to zadanie, za przebieg którego odpowiada nie tylko on sam, ale wszyscy urzędnicy i działacze samorządowi. – Pan także jest odpowiedzialny za referendum – zwrócił się do wojewody mazowieckiego. Poprzeczka, jaką muszą pokonać wszyscy uczestnicy tego ważnego głosowania, jest umieszczona wysoko, bo zakłada przekroczenie progu 50% frekwencji, co w historii polskich referendów jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Trzeba więc sprawić, aby informacja o warunkach naszego przyjęcia, a także treść liczącego kilka tysięcy stron traktatu akcesyjnego były dostępne dla każdego. Dlatego w każdej jednostce administracji, na terenie każdej gminy powinna być osoba odpowiedzialna za informację o Unii.
W dyskusji zabierali głos przedstawiciele władz samorządowych Kozienic, Ciechanowa i Piaseczna. Na pytania zgromadzonych prócz ministra Lecha Nikolskiego odpowiadali także podsekretarze stanu w Ministerstwie Infrastruktury i reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Kolejne seminarium, zaplanowane na 26 lutego, poświęcone będzie problemom ochrony środowiska po naszym wstąpieniu do UE.
bt

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy