Na studia z “Przeglądem”

Międzynarodowy urzędnik

Europeistyka – moda czy rozsądny wybór?

Czy można zostać fachowcem od Europy? Najwyraźniej tak, bo europeistyka jest już na każdej szanującej się uczelni. I każda z nich reklamuje się, że kształci specjalistów. – Wskaźnikiem popularności są studia podyplomowe. W 1994 r. były to tylko szkolenia dla administracji rządowej. Potem trzeba było stworzyć 70 miejsc, a niedawno otworzyliśmy drugą ścieżkę studiowania, bo chętnych zrobiło się dwa razy więcej – mówi Anna Ostrowska, kierownik Centrum Europejskiego na UW. Dodaje, że odrębnego kierunku jeszcze nie ma, bo dopiero niedawno MENiS opracowało minimum programowe. Ale europeistykę już teraz można studiować na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Te ostatnie trwają najczęściej dwa, trzy semestry. Europeistykę można też wybrać po trzecim roku niektórych studiów humanistycznych, ekonomicznych lub prawniczych.
Zdaniem nauczycieli akademickich są przynajmniej dwa powody rosnącej popularności europeistyki – atrakcyjność wszystkiego, co związane z UE, i marzenie o dobrej, stałej posadzie. – Z chwilą przyjęcia do Unii Europejskiej Polska będzie musiała wydelegować do pracy w strukturach unijnych kilka tysięcy urzędników – przekonują.
Studia nie są łatwe. Obejmują historię, geopolitykę, prawo międzynarodowe, zagadnienia społeczne oraz ekonomię. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu egzamin wstępny składa się z pięciu elementów. I zawsze jest ostra rywalizacja. – W 1991 r. nie było tylu chętnych i trzeba było zorganizować dodatkowy nabór na pierwszy rok studiów – mówi jeden z tamtejszych profesorów. Przyznaje, że młodzi marzą o sukcesie na skalę europejską. Czy będą jednak pracować w swoim zawodzie? – Tego nikt im nie zagwarantuje. Choć nie znam ani jednego naszego bezrobotnego absolwenta. Pracują nie tylko na stanowiskach rządowych, ale też w prywatnych firmach, bo tam fachowcy są teraz najbardziej potrzebni – twierdzi.
Prof. Ewa Małuszyńska z Katedry Europeistyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przyznaje, że pracodawcy coraz częściej pytają o absolwentów jej studiów. – Niezależnie od naszej decyzji o wstąpieniu do Unii kontakty gospodarcze w Europie będą się zacieśniać – mówi prof. Małuszyńska. – Już teraz nasi studenci odbywają staże lub pracują w instytucjach unijnych w Brukseli, starają się o przyjęcie na studia doktoranckie za granicą. A na wymiany do krajów Wspólnoty wysyłamy najlepszych, po kilkanaście osób z trzeciego i czwartego roku. Wszyscy są bardzo dobrze oceniani, często lepiej od zachodnich kolegów.

Paulina Nowosielska

Jak wybrać uczelnię?
– Im większy nacisk na naukę języków, tym lepiej. Najlepsze połączenie to język unijny (poza angielskim, bo ten już wszyscy znają) i rosyjski.
– Wskazówką może być istnienie na uczelni katedry im. Jeana Monneta, co oznacza, że spełniła wymagania i jest dofinansowywana przez UE.
– Dobrze, gdy na uczelni działa Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu studenci mają ułatwione wyjazdy na zagraniczne uczelnie.


Gdzie na europeistykę?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Katedra Europeistyki
www.europeistyka.uj.edu.pl
Kontakt: (0-12) 633-63-77 w. 26 33, 632-64-66, kateurop@ces.uj.edu.pl. Specjalność europeistyka na kier. kulturoznawstwo. Studia magisterskie uzupełniające, dzienne i wieczorowe.

Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskie UW
www.ce.uw.edu.pl
Kontakt: (0-22) 553-33-01, europauw@marcury.ci.uw.edu.pl. Specjalność integracja europejska na kierunku stosunki międzynarodowe.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Studiów Międzynarodowych (ISM)
Program Studiów Europejskich (PSE)
www.sgh.waw.pl
Kontakt: (0-22) 849-12-51 w. 408 i 409, 849-51-92, pse@sgh.waw.pl

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydział Zarządzania, Katedra Europeistyki
euro.ae.poznan.pl
Kontakt: (0-61) 854-33-22, 854-33-09, europa@novcil.ae.poznan.pl. Specjalność studia europejskie na kierunku stosunki międzynarodowe.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www.us.edu.pl. Ośrodek Studiów Europejskich (OSE)
Kontakt: (0-32) 258-24-41 w. 1165, 259-96-05, ose@us.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii
Instytut Filozofii
www.umcs.lublin.pl/~zlimn/wfis/pl
Kontakt: (0-81) 537-54-80, 537-54-81, dziekfiz@ramzes.umcs.lublin.pl. Filozoficzno-historyczne studia europeistyczne, zawodowe (trzy lata) i magisterskie (pięć lat).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji
www.law.uni.torun.pl
Kontakt: (0-56) 611-40-05, 611-40-05. Prawo europejskie, podyplomowe, zaoczne.

Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Instytut Politologii (IP)
www.uksw.edu.pl
Kontakt: (0-22) 839-82-05, 839 82 05, ip@uksw.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Zarządzania
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
www.uwm.edu.pl
Kontakt: (0-89) 523-34-86, 523-37-37, dmaria@moskit.umw.edu.pl Integracja europejska i współpraca transgraniczna, studia podyplomowe, zaoczne.

Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
Kontakt: (0-22) 848-50-84 w. 376, 644 61 15, sciezka-europejska@sgh.waw.pl

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie
Instytut Nauk Humanistycznych
www.inh.wat.waw.pl
Kontakt: (0-22) 683-76-71, 683-49-07. Integracja europejska i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
www.agh.edu.pl/agh/dep/WN
Kontakt: (0-12) 617-22-00, 633-80-58. Problemy techniczne i ochrona środowiska w gazownictwie w kontekście integracji z Unią Europejską.

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Wydział Transportu
www.wsm.szczecin.pl
Kontakt: (0-91) 488-87-50, 448-03-39. Specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kolegium Europejskie w Natolinie
www.coleurop.be
Kontakt: (0-22) 545-95-00. European Studies Programme (studia europejskie).

Europeistyka jest także popularnym kierunkiem na najlepszych prywatnych uczelniach humanistycznych.


W stronę Oksfordu

Dlaczego szkolnictwo wyższe nie miałoby być polską specjalnością w UE?

– W King’s College, części Uniwersytetu Londyńskiego, przynajmniej na znanym mi Wydziale Matematyki przeważają studenci z Azji. Już niedługo, tyle że na prawach członka Unii, będą mogli dołączyć do nich Polacy – mówi prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, fizyk z Uniwersytetu Kopernika w Toruniu, i przypomina, że już dzisiaj Polak może studiować w Anglii, bo polska matura jest tam uznawana. Jednak musi zapłacić pełne czesne.
– Po wejściu do Unii opłata wyniesie jedną ósmą dzisiejszych kosztów – wyjaśnia profesor.
Żeby studiować w Anglii, trzeba zapłacić nawet 15 tys. funtów za rok (medycyna). Tyle dziś płaci ktoś spoza Unii. Anglicy żądają opłat, ale dają dyplom będący gwarancją kariery. Taką pewność daje Oksford, trzeba tylko zwrócić uwagę, czy jest to autentyczny Oxford University, a nie inna oksfordzka uczelnia, której ranga jest o wiele niższa.

Niemcy zapraszają obcych

W Niemczech sprawa odpłatności jest rozmaicie uregulowana, ale generalnie nie czesne jest najważniejsze. Od przyszłego studenta wymaga się, by miał 500 euro miesięcznie, by studiując, mógł godnie żyć. Niemcy mają nadzieję, że obcokrajowiec po powrocie do kraju nawiąże np. biznesowe kontakty z „krajem studenckich wspomnień” i będzie propagował jego kulturę.
Jednak nie spodziewajmy się, że np. Polacy zajmą wszystkie miejsca na berlińskiej medycynie. W solidnym niemieckim systemie od dawna działa centralny komputer, który „rozdaje miejsca”, tak aby zachowane były proporcje studiujących. Obcokrajowcy mają określoną pulę.
Polskich studentów w UE zaskoczy postawa profesorów nastawionych na służenie swoim słuchaczom. Jeżeli będą mieli pytania, po prostu powinni je zadać. – Zapewne będą musieli dopiero nauczyć się tego, bo u nas na wielu kierunkach nie można się doczekać, żeby student się odezwał – mówi prof. Jamiołkowski. Wadą polskiego studenta jest także sposób uczenia się. U nas młodzi ludzie w najlepszym wypadku skrzętnie wszystko zapisują, a potem czytają na trzy dni przed egzaminem. I nawet jeśli zdadzą, tak powierzchowna wiedza szybko się ulotni.

Na studia do Polski

Polskie uczelnie również mogą być bardzo atrakcyjne dla obywateli państw UE. – Dobrze byłoby, żeby młodzi ludzie, np. z krajów arabskich, zamiast jechać do USA, wybierali Europę. Oczywiście, warunkiem oferty dla studentów międzynarodowych są wykłady w języku angielskim – mówi prof. Jamiołkowski. Nasza oferta będzie ciekawa także ze względów finansowych. Opłaty i koszt utrzymania w Polsce zawsze będą niższe niż np. w Anglii.
Dlaczego szkolnictwo wyższe nie miałoby być polską specjalnością w Unii? – Celem nie jest zatarcie specyfiki edukacyjnej w poszczególnych krajach – podkreśla prof. Jamiołkowski. – Zachowując to, co w danym kraju jest wartościowe w edukacji, trzeba jednocześnie stworzyć możliwość przechodzenia z jednego systemu do drugiego.

Jednolity system

Ramy takiego wspólnego systemu stwarza deklaracja bolońska podpisana w 1999 r. przez 33 kraje. Jego zadaniem jest stworzenie europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Kolejnym krokiem pozwalającym ujednolicić system będą punkty kredytowe umożliwiające przechodzenie z jednej uczelni na drugą. Punkty kredytowe określaja, ile czasu trzeba poświęcić na studiowanie danego przedmiotu. Studia licencjackie powinny dawać około 180 punktów, magisterskie – 300, jeden rok studiów to około 60 punktów. Zbieranie punktów pozwala na transfer z uczelni do uczelni. Dla Polaka szczególną nowością będzie coś w rodzaju akumulacji. – Młody człowiek studiuje przez jakiś czas, potem znajdzie się w trudnej sytuacji i przerwie studia – tłumaczy prof. Jamiołkowski – ale kiedy jego sytuacja się polepszy, może znowu wrócić do edukacji ze zgromadzonymi punktami.
Deklaracja bolońska zakłada również stworzenie systemu porównywania ocen i dyplomów. Powszechny ma być system trójstopniowy – licencjacki, magisterski i doktorski. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czego się oczekuje od człowieka, który ma wykształcenie na poziomie magistra, na poziomie otwierającym drzwi do doktoratu. – Wtedy będzie tak jak za czasów Kopernika – podsumowuje prof. Jamiołkowski. – Studia zaczynało się w Krakowie, kontynuowało w Padwie, kończyło w Bolonii. Wtedy studia były elitarne, łatwe do skontrolowania. Teraz miliony studentów wymagają precyzyjnego systemu.
Iwona Konarska


Z życia uczelni

Podwójne polsko-niemieckie dyplomy otrzymali absolwenci Wydziału Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sebastian Brejwo i Arkadiusz Kowalewski. Studia odbywali jednocześnie, zajęły im sześć lat. Studiowali na UZ i FH Giessen-Friedberg, obowiązkowa była także 18-tygodniowa praktyka w firmach niemieckich. Podwójne dyplomy są czymś wyjątkowym. Zwykle studenci wyjeżdżający na zagraniczne uczelnie odbywają tam część nauki, ale nie otrzymują dyplomu.
Absolwenci podwójnych studiów nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Od 25 do 31 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywają się Dni Nauki. Wykładowcy zapowiadają otwarte dyskusje, a także możliwość zwiedzenia laboratoriów i archiwum.

Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uruchomił infolinię. Dzwoniąc pod numer (0-42) 635-40-83, można poznać zasady rekrutacji na wszystkie kierunki UŁ. Połączenie kosztuje tyle, ile lokalna rozmowa telefoniczna. Władze uczelni chcą dzięki infolinii rozładować kolejki, ale liczą też, że łatwy dostęp do informacji zachęci studentów z innych miast.

Przetwórstwo spożywcze to nowa specjalność na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach kierunku rolnictwo. Studenci poznają m.in. zasady kontroli jakości w UE. Obowiązuje konkurs świadectw. Dokumenty na studia dzienne można składać do 17 czerwca, na zaoczne do 5 września.
Informacje: (0-17) 857-42-61.

Więzy przyjaźni – tak o kontaktach Akademii Pedagogicznej i UJ mówił rektor uniwersytetu, prof. Franciszek Ziejka. W czasie uroczystego posiedzenia senatu, upamiętniającego 57 lat akademii, z rąk jej rektora, prof. Michała Śliwy, otrzymał dyplom doktora honoris causa.


Liczba tygodnia 25

szkół podpisało umowę o maturze łączonej z egzaminem wstępnym na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Dla uczniów tych szkół zdana matura jest przepustką na uczelnię. O kolejności przyjęć decydują wyniki. Największe szanse mają osoby z certyfikatem z języka obcego. Profesorowie uniwersytetu będą zadawać pytania na egzaminach ustnych.


Bezpłatnie w prywatnej
Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie postanowiła wprowadzić egzaminy wstępne.
Termin – 16 i 18 czerwca.
Informacje:
(0-22) 559-21-05, www.pwsbia.edu.pl
Wszyscy studenci zakwalifikowani na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych będą przez ten rok studiować BEZPŁATNIE.

 

Wydanie: 22/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy