Mokradła naturalne oczyszczalnie

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Mokradła naturalne oczyszczalnie

l Mokradła naturalne i przeobrażone zajmują w Polsce ponad 4 mln ha, co stanowi ok. 13% powierzchni kraju. Dla przeciętnego człowieka są to błota, bagna, grzęzawiska, dla rolnika nieużytki, a dla ekologa stanowią bezcenne ekosystemy, które pełnią funkcję oczyszczającą rzeki, ochronną z uwagi na zapobieganie suszom i zmniejszającą skutki powodzi. Szósty numer „Przyrody Polskiej” daje wskazówki i rady, jak chronić te naturalne oczyszczalnie.
l Dramatyczny wręcz spadek liczebności zająca w ostatnim półwieczu spowodował, że zespoły i komisje, a także poszczególni pracownicy nauki i wybitni myśliwi praktycy zaproponowali setki sposobów i metod wywołania dodatniej dynamiki liczebności populacji. Zwiększenie przyrostu, ograniczenie śmiertelności w populacji to dominujące poglądy. Niestety, efekt tych opracowań był – i jest do tej pory – praktycznie zerowy, bije na alarm „Łowiec Polski” (6/04).
ls Polska w nowej, poszerzonej UE będzie największym producentem i eksporterem owoców jagodowych i wiśni do przetwórstwa oraz koncentratu soku jabłkowego. Bardzo wysoka produkcja i dynamicznie rosnący eksport jabłek pozwoliły, nam w ostatnich latach dołączyć do europejskich potentatów w produkcji i eksporcie jabłek – Francji i Włoch. Czy na rynku unijnym wykorzystamy niższe ceny owoców? Na to pytanie odpowiada 11. numer dwutygodnika „Owoce. Warzywa. Kwiaty”.
ELŻ

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy