Nagroda dla Kamila Durczoka

Nagroda dla Kamila Durczoka

W Centrum Multimedialnym Foksal

Centrum Multimedialne Foksal kierowane już od czterech lat przez Monikę Mizielińską-Chmielewską, prezes spółki Media Trend, obchodziło kolejny jubileusz, wręczając przy okazji doroczne nagrody. Stowarzyszenie o nazwie Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, kierowane przez Jadwigę Kamińską, zostało wyróżnione za aktywność na polu wymiany informacji i współpracę przy cyklu dyskusyjnym „Debaty o Zdrowiu”.
Obok nagrody Media Trend wręczono również indywidualną nagrodę dziennikarską Wieczystej Fundacji im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich. Tym zaszczytem obdarzono Kamila Durczoka z TVP 1, jak podano w uzasadnieniu – za konsekwencję, elegancję i styl w pokonywaniu przeszkód na drodze do prawdy”. Nagrodę wręczyli Erazm Pruszyński, bratanek patrona, oraz Jerzy Domański, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Kamil Durczok dołączył tym samym do 15 innych znakomitości zawodu dziennikarskiego, którzy otrzymali Nagrodę Pruszyńskich w latach poprzednich, byli to m.in.: Aleksander Małachowski, Adam Michnik, Krzysztof Teodor Toeplitz, Jacek Snopkiewicz, Waldemar Milewicz, Janina Paradowska i Bronisław Łagowski. Laureat wyraził pragnienie, aby pytania stawiane przez niego w programach telewizyjnych okazały się tak samo aktualne po latach, jak te, których autorem był Ksawery Pruszyński.
Nagrodzonym gratulujemy.

Wydanie: 2004, 48/2004

Kategorie: Media

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy