O Ślązakach z pierwszej ręki

KSIĄŻKI

O Ślązakach z pierwszej ręki
Projekt wydania tej książki zrodził się w 2003 r. wśród członków Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie jako reakcja na wieści o powołaniu Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Ta społeczna, oddolna inicjatywa wywołała w kraju głównie pytania, czy istnieje taka nacja. A wątła dyskusja u wielu Polaków zlewała się z przekonaniem, jakby Ślązacy chcieli separować się od Polski.
Książka \”Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?\” ma być cegiełką zapełniającą wyrwę w wiedzy na temat pytania zadanego w tytule. Na publikację składają się wypowiedzi fachowców. Socjologów: Krzysztofa Kwaśniewskiego, Marka S. Szczepańskiego, Jacka i Kazimiery Wodzów oraz Lecha M. Nijakowskiego; etnologów, m.in. Doroty Simonides; językoznawców, których reprezentuje Bogusław Wyderka.
Jak twierdzi Kazimierz Kutz, zestaw autorów nie jest chórem, który śpiewa tę samą melodię. Każdy zachowuje swój tembr głosu, swoją intelektualną odmienność i wiedzę. I dlatego, choć jest to publikacja monotematyczna, nie została wąsko zaadresowana do samych Ślązaków.

Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, pod red. Lecha M. Nijakowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004

Nic udawanego
Legenda Zespołu Pieśni i Tańca \”Śląsk\” trwa już 50 lat. Wielu artystów budowało wyjątkowość tego przedsięwzięcia. Na samym szczycie stoi Stanisław Hadyna. Był intelektualistą wyrosłym z tradycji folkloru. To dzięki Hadynie do polskiej piosenki biesiadnej w kraju i za granicą trafiły takie perełki jak \”Szła dzieweczka\” \”Od Siewierza\” czy \”Hej, tam w dolinie\”. Jego pedagogiczna pasja i osobowość artystyczna sprawiły, że zespół potrafił trwać w zmieniających się politycznie warunkach. I odnaleźć się, gdy już zabrakło mecenatu państwa.
Obecni dyrektorzy zespołu – Adam Patuch i Jerzy Wójcik – mają czytelną wizję rozwoju \”Śląska\”. Jest to kontynuacja tradycji, ale też wejście do Europy z dziedzictwem kulturowym na wysokim, profesjonalnym poziomie. Sukcesy, jakie ostatnio \”Śląsk\” odnosi za granicą, świadczą, że nie są to kryteria tylko na papierze.

\”Śląsk\”. Złote półwiecze. Księga jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca \”Śląsk\”, pod red. Danuty Lubiny-Cipińskiej, Koszęcin 2004

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy