Obowiązki podatkowe osób fizycznych na przykładzie PIT 37

Obowiązki podatkowe osób fizycznych na przykładzie PIT 37

Podatki są jednym z kluczowych elementów systemu finansowego XXI wieku. Ich funkcjonowanie stanowi fundament do stworzenia tak zwanych finansów publicznych i zostało uregulowane w podstawowym akcie prawnym – Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 216 i 217, środki finansowe na cele publiczne gromadzone są w sposób określony przez ustawodawcę w ustawach. Istnieje wiele aktów prawnych określających zobowiązania podatkowe – jednym z nich jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reguluje ona opodatkowanie podatkiem dochodowym oraz tak zwaną daninę solidarnościową. Jakie obowiązki podatkowe nakłada ustawa o PIT? Czym jest deklaracja podatkowa? I wreszcie komu służyć ma PIT 37?

Nieograniczony obowiązek podatkowy, ograniczony obowiązek podatkowy, obowiązek zeznaniowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT), obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – od całości swoich dochodów (przychodów), co oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy (bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów). Osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od tych dochodów (przychodów), które zostały osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy. Dla określenia, czy dana osoba posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej czy nie, należy brać pod uwagę dwa główne aspekty – posiadanie na terytorium Polski centrum interesów osobistych i gospodarczych oraz przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zasady składania zeznań podatkowych na przykładzie PIT 37

Wszyscy podatnicy mają obowiązek składania urzędom skarbowym tak zwanych zeznań podatkowych. Są to dokumenty podatkowe, na ustalonym wzorze. W przypadku PIT 37 deklarację taką składa się od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. To oznacza, że w przypadku PIT 37 podatnik, który osiągał dochody (przychody) w 2019 roku, powinien złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe maksymalnie do 30 kwietnia 2020 roku. W tej sytuacji należy zaznaczyć, iż ustawodawca już na początku zwraca uwagę na konieczność pracy na ustalonym wzorze. Warto więc podkreślić, że formularz powinien być:

• Odpowiedni – czyli w przypadku wyboru PIT (na przykład PIT 37) podatnik powinien zweryfikować, czy na pewno ten formularz jest do niego skierowany. W kontekście PIT 37, jest on najczęściej mylony z PIT-36. Błędny wybór formularza jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przed podatników. Dlatego w przypadku, jeżeli podatnik nie jest pewien, który z druków księgowych został do niego skierowany – warto, aby skorzystał z pomocy specjalisty – księgowego lub doradcy podatkowego, czy też wykorzystał profesjonalne aplikacje do przygotowania PIT online.

• Aktualny – ustawodawca decyduje o zmianach w prawie, które muszą być odzwierciedleniem zmieniającego się życia podatników i sytuacji gospodarczej oraz rynku. Co za tym idzie, zmieniają się również deklaracje podatkowe. Zmianom ulega również PIT 37. Jest on aktualizowany, toteż tylko praca na aktualnym druku umożliwia poprawne wypełnienie obowiązku zeznaniowego.

• Prawidłowy – coraz więcej osób chce rozliczać się w formule elektronicznej (PIT online), aczkolwiek w każdym przypadku należy jednak pamiętać, że nie wszystko, co znajduje się w internecie, można zakwalifikować jako prawidłowy formularz PIT. Dlatego też każdorazowo, jeżeli podatnik chce skorzystać z PIT 37 w formule online, powinien zweryfikować, czy program/aplikacja do pracy została stworzona przez profesjonalnego usługodawcę.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy