Odznaczenia dla dziennikarzy

Odznaczenia dla dziennikarzy

Seniorzy dziennikarstwa, członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zebrali się na tradycyjnym noworocznym spotkaniu w warszawskim Domu Dziennikarza. Zaproszenie na spotkanie przyjęło około 250 dziennikarzy, którzy mieli znakomitą okazję do rozmów z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Obyśmy zdrowi byli – to najczęstsze z życzeń. Podobne życzenia i podziękowania za pracę społeczną na rzecz środowiska dziennikarskiego złożyli zebranym sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, min. Dariusz Szymczycha, i przewodniczący Zarządu Głównego SDRP, Jerzy Domański.
Za zasługi w działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy RP prezydent Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski red. Krystynę Mojkowską, wieloletnią przewodniczącą Zarządu Zespołu Starszych Dziennikarzy SDRP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – skarbnika Zarządu Głównego SDRP Joannę Matuszewską-Skoczylas i Marię Papier. Srebrnym Krzyżem Zasługi – Joannę Węgrzyniak, a Brązowym Krzyżem Zasługi – red. Zbigniewa Politowskiego.
Red. Krystyna Mojkowska, dziękując za odznaczenie, podziękowała także sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tego spotkania oraz finansowe wsparcie najbardziej tego potrzebujących kolegów.

Wydanie: 51-52/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy