Powiększacz emerytury

Powiększacz emerytury

Własne mieszkanie czy dom już teraz mogą przynosić regularne comiesięczne dochody

Prezes Funduszu Hipotecznego SA Maria Schicht przyznaje, że oferta skierowana jest do rynku wciąż niszowego, co nie znaczy małego, bo osób na emeryturze wciąż przybywa.
– Celem naszej firmy jest stworzenie nowych, lepszych standardów życia ludziom, którzy aktywność zawodową mają już za sobą – mówi pani prezes. – Choć nasze państwo nie jest specjalnie opiekuńcze, to jednak sporo osób łudzi się, że emerytura pozwoli na realizację wielu przyjemności w jesieni życia, że będą mogli poświęcić się ulubionym hobby, podróżowaniu, lekturze itd., tymczasem w praktyce okazuje się, że po opłaceniu mieszkania, jedzenia, ubrania i najbardziej podstawowych lekarstw na resztę już nie wystarcza. Czy owa “reszta” ma pozostać tylko w krainie marzeń? Wydaje mi się, że nasze społeczeństwo powoli dojrzewa do pewnych rozwiązań, które są stosowane od lat w krajach, które osiągnęły nieco większy poziom dobrobytu.

Renta za mieszkanie

Oferta Familii nie jest tzw. hipoteką odwróconą. – W prawie polskim nie ma jeszcze przepisów, które regulowałyby taką usługę finansową – wyjaśnia prezes Schicht. – Nasza oferta to świadczenie dożywotniej renty osobom będącym na emeryturze, które pragną lepszego i bezpieczniejszego finansowo życia, a nie mogą już uzyskać dochodów z innych źródeł, bo zarówno droga do otrzymania kredytu w banku, jak i dodatkowej pracy jest zamknięta. Niektórzy liczą na pomoc rodziny, ale ona nie zawsze może pomóc. Co wtedy?
Fundusz Familia, który opiera się na solidnym założycielskim kapitale finansowym Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Noble Fund 2 DB i jest kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, ma do zaoferowania dożywotnią rentę, która polega na comiesięcznych regularnych wpływach finansowych. Dostęp do niej mogą mieć wszystkie osoby po 65. roku życia posiadające prawo własności nieruchomości, np. mieszkania, domu, jak również własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Z taką osobą Familia podpisuje umowę notarialną, w której gwarantuje comiesięczną dożywotnią rentę i dożywotnie prawo użytkowania lokalu z prawem zameldowania w zamian za przeniesienie na fundusz prawa własności do lokalu.
Osoba, która podpisuje umowę z Funduszem Familia, ma gwarantowane wszystkie zabezpieczenia prawne, jakie przewiduje prawo polskie. Głównym zabezpieczeniem jest hipoteka kaucyjna ustalona do wysokości wartości nieruchomości wraz z oświadczeniem funduszu o poddaniu się egzekucji w trybie natychmiastowym oraz wpisem w księdze wieczystej prawa do dożywotniego użytkowania lokalu. Jeżeli fundusz zalegałby z wypłatą chociażby jednej renty, osoba, której wypłacane jest świadczenie, może wystąpić z roszczeniem o zapłatę, a w przypadku niemożności jej uiszczenia może w postępowaniu egzekucyjnym ponownie stać się właścicielem swojego lokalu. Ponadto wypłacone już świadczenie pieniężne nie podlega zwrotowi. Dodatkowo Fundusz Familia zapewnia coroczną indeksację świadczenia według wskaźnika inflacji.
Klient Funduszu Familia nie ponosi żadnych opłat związanych z zawarciem umowy, nie płaci podatku od otrzymywanego świadczenia pieniężnego ani podatku od sprzedaży nieruchomości. Fundusz Familia ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, ubezpieczeniem nieruchomości oraz podatkiem od nieruchomości.

Mężczyźni dostają więcej

Wysokość dożywotniej renty w przypadku każdego klienta może być inna. Zależy oczywiście od wyceny samej nieruchomości, której dokonują licencjonowani rzeczoznawcy, lecz także od innych czynników, jak wiek i płeć. Mężczyźni, ponieważ statystycznie żyją krócej niż kobiety, otrzymują wyższą rentę za nieruchomość takiej samej wartości.
W Polsce mieszkanie czy dom dla wielu osób jest dorobkiem całego życia, kapitałem, który jednak nie pracuje, bo jest zamrożony. Tradycyjnie przepisuje się taką nieruchomość w spadku rodzinie, czasami jakiejś instytucji publicznej. Jednak realia życia w naszym kraju powoli się zmieniają. Dziś młode pokolenie wcale nie liczy już na “mieszkanie po babci”. Młodzi ludzie mają często zupełnie inne wyobrażenie o własnym mieszkaniu, wielu żyje się łatwiej niż kiedyś, a nie mogą lub nie chcą się zobowiązywać do świadczenia opieki nad członkiem rodziny w podeszłym wieku. W tej ostatniej sprawie Fundusz Familia też może pomóc swojemu klientowi, zapewnia prezes Maria Schicht. W ramach umowy o dożywotnią rentę oferuje bowiem także bezpłatny pakiet opiekuńczy, obejmujący np. pomoc w życiu codziennym i nagłych wypadkach (pomoc fachowca hydraulika, elektryka, pomoc prawną, zniżki w leczeniu w przychodniach i gabinetach prywatnych, rehabilitacyjnych itd.) oraz pomoc prawną.
– Mieszkanie czy inna nieruchomość będąca własnością potencjalnego klienta funduszu może za jego życia przynosić mu dodatkowy dochód, nie tylko w formie dożywotniej renty, lecz także z wynajmu – mówi prezes Funduszu Familia. – A poza tym klienci funduszu wyposażeni w dodatkowe środki stanowią istotny impuls dla gospodarki, bo mogą realizować różne potrzeby, podróżować, kształcić się, dokonywać rozmaitych zakupów, na które dotąd nie mieli pieniędzy. Na początku problemem może być przekonanie seniorów, że mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty, która zbliża możliwości naszych emerytów do żyjących w krajach wysoko rozwiniętych i bogatszych, ale tak jak zmienia się nasze życie, zmienią się nasze potrzeby i nasza mentalność.

Wydanie: 43/2010

Kategorie: Kraj

Komentarze

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy