Ogłoszenie Fundacji Reorientacji Zawodowej

Ogłoszenie Fundacji Reorientacji Zawodowej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 04 listopada 2020 roku wszczęta została likwidacja fundacji „FRZIPS” Fundacji Reorientacji Zawodowej i Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Fundacja”].

Likwidatorem Fundacji ustanowiony został Cyprian Ciemny.

Wzywa się wszystkich uprawnionych do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji do dnia 05 marca 2021 roku.

Roszczenia należy zgłaszać:
na adres Fundacji: Krochmalna 32a /4, 00-864 Warszawa
lub
na adres Likwidatora: ul. Słonecznej Polany 12, 05-077 Warszawa.

Wedle ustaleń Likwidatora Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy