Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Członkowie Zarządu Głównego SDRP wyrażają oburzenie sądowym wyrokiem NSA. Traktujemy ten wyrok jako mający charakter polityczny, co w państwie prawa nie powinno się zdarzać.
Plenum ZG zobowiązuje członków Prezydium do niezwłocznego złożenia skargi na sądowy wyrok w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Uważamy, że decyzja polskiego NSA narusza międzynarodowe kanony ustawy o ochronie praw własnościowych. Liczymy na wsparcie międzynarodowych organizacji dziennikarskich, szczególnie we wszystkich naszych działaniach zmierzających do tego, by nie musiała zakończyć działalności licząca ponad 7 tysięcy członków największa organizacja polskich dziennikarzy.
Pomocy w rozwiązaniu naszych problemów oczekujemy także od całego środowiska dziennikarskiego. Licząc na zawodową solidarność, proponujemy dziennikarzom niezrzeszonym i wszystkim organizacjom dziennikarskim spotkanie poświęcone wypracowaniu metod skutecznej walki o obronę socjalnych i zawodowych interesów polskich dziennikarzy.
Za jak najbardziej uzasadnione uważamy szybkie wypracowanie prawnych form upomnienia się o prawo do równego współuczestnictwa u podziale środków z kwoty 3,5 mln złotych przyznanych ze Skarbu Państwa w ramach odszkodowania dla SDP. Wszyscy z nas należeli do tej organizacji, wspólnie więc przed laty wypracowywaliśmy jej majątek, powstały także z naszych składek. Do dziś z SDP formalnie nie wystąpiliśmy.
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie sytuacją dziennikarzy w redakcji \”Trybuny\”. Uważamy, że zapowiedź wypowiedzenia umów o pracę wszystkim dziennikarzom tej gazety oraz wypowiedzenie układu zbiorowego dziennikarzy godzi w podstawowe interesy i prawa naszego środowiska.
SDRP uważa, że działania podejmowane przez właściciela \”Trybuny\”, jedynego w naszym kraju dziennika socjaldemokratycznego, przeciw dziennikarzom tej gazety godzą w porządek demokratycznego ruchu medialnego w Polsce.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy