Podatek od darowizny w 2020: ile wynosi?

Podatek od darowizny w 2020: ile wynosi?

Podatek od darowizny to kwestia, która może przysporzyć nam trudności. Warto wiedzieć ile wynosi w danym roku, jeśli otrzymaliśmy od kogoś coś naprawdę wartościowego lub dużą sumę pieniędzy.

Czym jest podatek od darowizny

Darowizna polega na przekazaniu swoich pieniędzy lub przedmiotów innej osobie – spokrewnionej lub nie. Może być też ona przeniesieniem praw na inny podmiot (na przykład prawa autorskiego majątkowego). Jej cechą jest bezpłatność świadczenia. W odróżnieniu więc na przykład od sprzedaży, druga strona nie płaci za przekazane mienie czy prawa.

Podatek od darowizny to z kolei kwota, którą od tego wzbogacenia się należy uiścić. Podatnikami w tym wypadku będą osoby fizyczne. Istotne jest, że podatek płaci osoba, która otrzymała darowiznę.

Więcej szczegółów na temat podatku znajdziecie pod adresem: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/podatek-od-darowizny.

Czym jest darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna polega na przekazaniu obdarowanemu środków pieniężnych. Nie musi być to jednak wręczenie gotówki, równie dobrze darowizny można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, prawa do lokaty, a nawet w formie monet kolekcjonerskich. Do kwoty 9637 złotych można ją przekazać najbliższym bez konieczności ponoszenia przez nich podatku. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.

Darowizna rzeczowa

Można też przenieść własność rzeczy, na przykład samochodu, drogocennej biżuterii, dzieła sztuki. Osoby z najbliższej rodziny mogą być zwolnione z podatku. Jest jednak kilka warunków. Potrzebna jest pisemna umowa darowizny i zgłoszenie darowizny do urzędu podatkowego do sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jak liczyć podatek od darowizny i ile on wynosi

Wysokość podatku od darowizny zależna jest od dwóch kwestii. Po pierwsze, istotna jest wartość darowizny, po drugie – przynależność nabywcy do konkretnej grupy podatkowej. Są trzy grupy wyznaczane według relacji między obdarowującym a obdarowanym.

Do grupy I należą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzic, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. W przypadku darowizny pieniężnej, kwota wolna od podatku do 9637 zł. W przypadku darowizny rzeczowej – przy spełnieniu wymienionych wyżej warunków, można być od podatku zwolnionym niezależnie od wartości przedmiotu.

Im bliższy stosunek, tym wyższa jest kwota wolna od podatku. W grupie II wynosi ona 7276 zł. W grupie tej znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Grupa III z kolei obejmuje inne osoby, nawet niespokrewnione. Kwota wolna od podatku do 4902 zł.

Co jeśli wysokość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku? Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną.

Stawki podatku prezentują się następująco: do 10 278 zł dla grupy I podatek wynosi 3%, dla grupy II – 7%, a dla grupy III – 12%. Następny przedział kończy się na 20 556 zł. Dla grupy I podatek wynosi 308 zł i 30 groszy i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. Dla grupy drugiej – 719 zł i 50 groszy i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł. Dla III odpowiednio 1233 zł i 40 groszy i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł. Trzeci zakres obejmuje kwoty powyżej 20 556 zł. Podatek to odpowiednio 822 zł 20 groszy i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł dla grupy I, 1644 zł 50 groszy i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł dla grupy II oraz 2877 zł 90 groszy i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł dla grupy III.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy