Czy Polska powinna dopuścić na rynek rośliny genetycznie modyfikowane?

Czy Polska powinna dopuścić na rynek rośliny genetycznie modyfikowane?

PRO

Prof. Tomasz Twardowski,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Tak! Nie ma bowiem żadnych udokumentowanych, zweryfikowanych danych wykazujących negatywne efekty genetycznie modyfikowanych roślin. Natomiast są liczne dane potwierdzające korzyści ekonomiczne tej innowacyjnej technologii. To stwierdzenie popiera fakt kolejnego wzrostu areału roślin transgenicznych do
114 mln ha uprawianych przez 12 mln rolników w 23 krajach w 2007 r. Obawy związane z użytkowaniem GMO w rolnictwie, które legły u podstaw abolicyjnych klauzul zawartych w polskich ustawach o paszach i nasiennictwie, uzyskały rzeczową odpowiedź w stanowisku Komisji Europejskiej odrzucającej tej przepisy.

KONTRA

Janusz Piechociński, poseł PSL
Dopóki będzie można, Polska powinna bronić się przed GMO i nie dopuszczać produktów modyfikowanych genetycznie na nasz rynek. Zdaję sobie sprawę, że parcie na wprowadzenie takich produktów będzie tym większe, im bardziej będzie brakować pasz. Polska powinna jednak lepiej wykorzystywać i promować swoje atuty, z których najważniejszy jest taki, że nasza żywność jest zdrowa i najmniejszy jest w niej udział środków chemicznych. W komisji sejmowej, która omawiała unijną decyzję dopuszczającą trzy rodzaje produktów modyfikowanych, wszyscy opowiedzieli się przeciw GMO.

Wydanie: 9/2008

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy