Pomogli zachować pamięć

Pomogli zachować pamięć

Finał konkursu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

W gościnnych salach Niemieckiego Instytutu Historycznego odbyła się uroczysta gala konkursu \”Pomóżcie nam zachować pamięć\”, zorganizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i Polską Unię Ofiar Nazizmu. Wzięły w nim udział trzy grupy uczestników:
– osoby poszkodowane w czasie II wojny światowej, które przedstawiły własne wspomnienia z pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, pobytu w obozach hitlerowskich, więzieniach i gettach, deportacji lub wysiedleń;
– uczniowie gimnazjów i szkół ogólnokształcących, którzy przedstawili prace oparte na wspomnieniach osób represjonowanych;
– dziennikarze prasy, radia i telewizji, którzy w latach 2001-2005 informowali o losach ofiar nazistowskich represji i działalności FPNP i POUN.
Otwierając uroczystość, przewodniczący Zarządu FPNP, prof. Jerzy Sułek, stwierdził, że to jedna z ostatnich okazji, by dotrzeć do żyjących ofiar represji nazistowskich i przekazać ich doświadczenia młodemu pokoleniu. – Organizując ten konkurs, chcieliśmy zwrócić uwagę na problematykę II wojny światowej, która Polaków i Niemców długo dzieliła. Teraz udowadniamy, że pamięć o niej – choć bolesna dla obu stron – może nas połączyć – powiedział prof. Sułek.
Przewodniczący Zarządu FPNP podkreślił również ogromną liczbę i niezwykle wysoki poziom prac zgłoszonych do konkursu. Nadesłano ich w sumie 748, w tym 589 wspomnień ofiar nazizmu i 134 prace młodzieży.
W kategorii \”Ofiar nazizmu\” I nagrodę otrzymał Czesław Iberszer za pracę \”Sachsenhausen. Wspomnienia do żony\”, II – Henryk Jakubowski za pracę \”Walka o przetrwanie. Wspomnienia z lat wojny 1939-1945\”, III – Stefan Kiljański za tekst \”Wojennych wspomnień garść\”. Wyróżnienia przypadły: Janinie Urbańskiej (\”Pamiętam\”), Stanisławowi Gaczyńskiemu (\”Bauzug\”), Bogdanowi Bartnikowskiemu (\”Berlińskie przedwiośnie\”), Janowi Ruszowi (\”Stracone lata młodzieńczej złudnej nadziei\”, Zbigniewowi Łence (\”Trauma\”), wyróżnienia dodatkowe zaś: Janinie Muszyńskiej (\”Wspomnienia z pobytu w gestapo i więzieniu białostockim. 1943 rok\”) i Janowi Kukółce (\”Pamiętnik z dawnych lat\”).
W kategorii \”media\” uhonorowano: I nagrodą – Edytę Suchacką (TVP 1), II – Krystynę Kozioł (IAR), III – Małgorzatę Schwarzgruber (\”Trybuna\”), wyróżnieniami zaś: Sylweriusza Dworakowskiego (\”Kurier Poranny\”), Helenę Kowalik-Ciemińską (\”Przegląd\”), Barbarę Sadłowską (\”Gazeta Poznańska\”), Beatę Sypułę (\”Dziennik Zachodni\”) i Jolantę Zielazną (\”Gazeta Pomorska\”).
W edycji \”młodzież\” laureatami zostali Ida Majewska – I nagroda, Kacper Nosarzewski – II nagroda, Magdalena Szymańska – III nagroda. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Byra i Piotr Łuczuk, Edyta Chmielewska, Jarosław Krzywaźnia, Michał Rapta i Wojciech Tupta oraz Magdalena Steglińska. Dodatkowe wyróżnienia trafiły do Małgorzaty Chrzanowskiej, Sławomiry Gębickiej, Beaty Jańczuk, Agnieszki Orankiewicz oraz Marty Wysockiej.
jw

prof. Jerzy Sułek, Barbara Sadłowska, Beata Sypuła, Jerzy Domański, prof. Longin Pastusiak i Jolanta Zielazna.

Wydanie:

Kategorie: Bez kategorii

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy