Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o.

Jedna z największych śląskich firm, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu, mająca 50 lat doświadczeń w branży kolejowej, dawno osiągnęła pozycję poważnego partnera. Troska o podnoszenie kwalifikacji załogi, wysoka klasa maszyn i urządzeń, sprawna organizacja znajdują odzwierciedlenie w jakości usług. Klienci PTKiGK mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową obsługę.
Działalność PTKiGK jest ściśle powiązana z Górnym Śląskiem. Jej korzenie sięgają 1953 r., kiedy utworzony został Zakład Kolejowy Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Od początku PTKiGK funkcjonowało jako firma zaplecza górniczego. Jego działalność obejmowała usługi kolejowe na rzecz kopalń węgla kamiennego. Również dzisiaj PTKiGK stanowi ostatnie ogniwo pracy kopalń, organizując transport urobku i odpadów poprodukcyjnych, z tą tylko różnicą, iż znacznie wzrosła liczba obsługiwanych zakładów. Zwiększył się też zakres prowadzonej działalności. Przyczyniło się do tego urynkowienie gospodarki stwarzające dogodne warunki rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze i zapleczu technicznemu możliwe było skierowanie oferty również do innych branż, takich jak cementowa, hutnicza, energetyczna czy chemiczna. Pozwoliło to PTKiGK osiągnąć stabilną pozycję. Zakład może poszczycić się listą stałych klientów, a liczne referencje potwierdzają, że jest ich solidnym partnerem.
Spółka prowadzi obsługę 17 bocznic. Składają się na nią: prace manewrowe i przewozowe, będące dynamicznie rozwijającą się dziedziną działalności. W ramach usługi transportowej zakład organizuje przewozy kolejowe ładunków masowych własnym taborem oraz spedycję ładunków. PTKiGK jest też odpowiedzialne za szeroko rozumiane utrzymanie bocznicy w dobrym stanie technicznym. W tym celu zatrudniona została kadra uprawniona do przeprowadzania tzw. badań bocznicy. Firma uzyskała już dominującą pozycję na rynku w sferze obsługi bocznic kopalń węgla kamiennego, a wzmocnienie pozycji w sektorze energetycznym i cementowo-wapienniczym – stanowi jej cel najbliższy.
Oferta spółki obejmuje też realizację prac torowych i ziemnych. W jej zakres wchodzą m.in. projektowanie układów torowych, budowa nowych oraz rozbudowa już istniejących, bieżące utrzymanie oraz remonty układów torowych bocznic i torów szlakowych, budowle inżynieryjne, usuwanie szkód górniczych na torach. Będąc jedną z największych śląskich firm zajmujących się wywozem kamienia i odpadów poflotacyjnych na zlecenie kopalń, PTKiGK realizuje prace przy budowie zwałowisk odpadów pogórniczych, obejmujące zwałowanie wraz z budową torów zwałowych, formowanie bryły oraz skarpowanie. Zakład stara się przeciwdziałać powstawaniu zwałowisk i nieużytków. Mając na względzie ochronę środowiska, PTKiGK uzyskało zezwolenia na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Prowadzi też rekultywacje zdegradowanych terenów, przyczyniając się tym samym do poprawy śląskiego krajobrazu. PTKiGK wykonało prace związane z założeniem obszarów zieleni miejskiej i ich pielęgnacją, rekultywacją wysypisk śmieci i terenów po zlikwidowanych śląskich kopalniach. Realizacja tak bogatej działalności usługowej jest możliwa dzięki wykwalifikowanej, doświadczonej kadrze i zastosowaniu nowych technologii. Posiadając własny tabor i zaplecze utrzymaniowo-naprawcze przeprowadzające naprawy wagonów towarowych i lokomotyw, ich modernizację i odbudowę, PTKiGK jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów, a tym samym zapewnić niezakłócony cykl ich pracy. Zakład posiada 85 lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz ponad 1500 wagonów towarowych. Dysponuje sprzętem do prac torowych i ziemnych. W planach inwestycyjnych przedsiębiorstwo uwzględnia zakup kolejnych środków transportu i powiększenie zaplecza o następne hale naprawcze.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, podjęto decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, co zaowocowało Certyfikatem Jakości ISO 9001:2000. Dotychczasowa działalność spółki zyskała uznanie środowisk gospodarczych. Firma jest laureatem Medali Europejskich przyznawanych przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club. W rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw, opublikowanym w 2003 r., również nie zabrakło zabrzańskiego przedsiębiorstwa, a w zestawieniu „Rzeczpospolitej”, obejmującym 100 największych firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, pod względem przychodów za 2002 r. PTKiGK znalazło się na 8. miejscu.
PTKiGK działa też w organizacjach branżowych. Należy do: Railway Business Forum, Business Centre Club, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Izby Gospodarki Transportu Lądowego. Współpracuje z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach.

Wydanie: 22/2005

Kategorie: Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy