Studia podyplomowe dla nauczycieli – czy warto się zdecydować?

Studia podyplomowe dla nauczycieli – czy warto się zdecydować?

Kształcenie podyplomowe to szansa, by zdobyć kolejne umiejętności, uprawnienia oraz szansa na przekwalifikowanie. Studia podyplomowe dla nauczycieli  pomogą zdobyć cenne umiejętności i pozwolą efektywniej pracować z uczniami. Czy warto zapisać się na studia podyplomowe, będąc nauczycielem?  Przeczytaj ten artykuł. 

Studia podyplomowe – czy warto je podjąć?

Coraz mniej osób jest chętnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Jednak takich specjalistów ciągle potrzeba. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych umożliwia nauczanie dodatkowych przedmiotów lub pełnienie innych funkcji w szkole. Obecnie kierunków studiów jest naprawdę wiele. Należy dobrze przeanalizować program studiów i to, jakie kwalifikacje można uzyskać po ich ukończeniu.

Czego nauczymy się na studiach podyplomowych?

Dla nauczycieli organizowane są różne szkolenia, warsztaty, kursy oraz studia podyplomowe. Osoby, które chcą się doszkalać, mogą skorzystać z szerokiej oferty. Ta wiedza może zaprocentować w przyszłości i będzie ją można wykorzystać w swojej pracy. Jeśli był to kurs, otrzyma się zaświadczenie, że brało się w nim udział i posiada się wiedzę z tego obszaru. Wielu nauczycieli korzysta ze szkoleń związanych z: ciekawymi metodami pracy, zachowaniem dyscypliny w klasie, zagadnieniami psychologicznymi czy relacjami z rodzicami.

W ramach szkolenia nie zdobędziemy kwalifikacji, które pozwolą na naukę nowego przedmiotu. Osoba, która chce podjąć dodatkowy przedmiot, musi zmierzyć się z ukończeniem studiów podyplomowych. Nauczyciel musi mieć skończone studia na uczelni, gdzie są spełnione warunki zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Trzeba wiedzieć, że obecnie w momencie ukończenia szkoły wyższej na studiach podyplomowych nie uzyskamy możliwości nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III. Osoby, które chcą pracować w szkole muszą być świadome, że ukończenie studiów podyplomowych nie da im możliwości pracy w przedszkolu, gdyż do takiej pracy potrzebne są pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna.

Studia podyplomowe dla nauczycieli – jakie kierunki są często wybierane?

Studia podyplomowe dla nauczycieli są stworzone dla osób, które mają już dyplom uczelni wyższej. Nie ma znaczenia, czy jest to dyplom inżyniera, licencjata czy magistra. Część studiów podyplomowych wymaga już wiedzy, która pojawiała się na wcześniejszych etapach edukacji. Czasami wymagane jest, by mieć wiedzę wyniesioną z takich kierunków jak pedagogika specjalna, filologia polska. Natomiast niektóre kierunki studiów są dostępne dla każdego, dla wszystkich nauczycieli każdej specjalizacji. Głównym kryterium jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Koszty studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych oraz koszty różnią się w zależności od danego kierunku. Wpływ ma także uczelnia, na której się kształci. Z reguły koszty będą wyższe na studiach na uczelni prywatnej. Trzeba mieć na uwadze, że zwykle koszt jednego semestru wynosi około 1500 do 3000 zł. Płatności często można rozłożyć na raty. Możliwe są też dofinansowania kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu. Dyrektorzy szkół mogą pomóc podnieść kwalifikacje zawodowe. Do 31 października obowiązuje czas na złożenie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w studiach podyplomowych. Dużo zależy od tego, jakie potrzeby związane z doskonaleniem zawodowym określili dyrektorzy placówki. Organ prowadzący ustala w budżecie, jakie wydatki na dofinansowanie nauczycieli przeznaczyć. Ważne jest, by osoba, która podjęła się nauki, ukończyła studia podyplomowe. Pokryta może zostać część kosztów lub nawet całość.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Żeby otrzymać dofinasowanie do studiów nie trzeba posiadać umowy na czas nieokreślony. Nie ma dokładnych przepisów na ten temat. Wykształcenie wyższe podyplomowe może zdobyć zarówno nauczyciel początkujący, jak i mianowany czy dyplomowany.

Dlaczego warto kształcić się podczas studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe przygotują odpowiednio do nauczania przedmiotu i prowadzenia zajęć. Poszerzą one również wiele umiejętności studentów. Poza tym dla nauczycieli oznaczają one podnoszenie kompetencji pedagogicznych czy zawodowych. Dodatkowo będą oni w stanie nauczać zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji. Ukończenie studiów podyplomowych może również pomóc w osiągnięciu awansu zawodowego. Może także pomóc w zmianie pracy na bardziej atrakcyjną.

Obecnie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się jako zajęcia stacjonarne lub w formie hybrydowej. Czasem można spotkać się ze studiami w formie zdalnej, lecz większość uczelni odchodzi od tego trybu. Zajęcia w trybie hybrydowym dają możliwość nauki w domu oraz na uczelni. Rekrutacja na studia podyplomowe z reguły odbywa się w miesiącach letnich, lecz wiele zależy od tego, gdzie chcemy się kształcić. Program zajęć powinien pokrywać się z tym, co znajduje się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej o szkolnictwie wyższym.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy