Tag "Aleksander Merker"

Powrót na stronę główną
Opinie

Konkordat po dziesięciu latach

Dobrze się stało, że umowę z Watykanem poprzedziła deklaracja rządu Zawarty na mocy konstytucji z 1921 r. konkordat wszedł w życie w sierpniu 1925 r. Znawcy tematyki konkordatowej byli zgodni, że ze wszystkich konkordatów zawartych przez państwa w okresie międzywojennym konkordat polski