Tag "Andrzej Flis"

Powrót na stronę główną
Opinie

Trony i ołtarze

SAPERE AUDE Watykan przeoczył nie tylko narodziny burżuazji i klasy robotniczej, lecz także procesy narodotwórcze wstrząsające Europą Kościół od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do faszyzmu „Kościół – pisał Alexis de Tocqueville – choć miał inne początki, inne