Tag "benzopiren"

Powrót na stronę główną
Zdrowie

Zabójcze pyły

Polska jest na pierwszym miejscu pod względem stężenia rakotwórczego benzopirenu