Tag "ClienEarth"

Powrót na stronę główną
Z dnia na dzień

Kolejne wycinki w Puszczy Białowieskiej wbrew wyrokowi TSUE

Polska od trzech lat nie zastosowała się do wyroku TSUE w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Aby więc uniknąć kar finansowych, 9 marca 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka podpisał aneksy do planów urządzenia lasu dla