Tag "Dzienny Dom Pomocy w Orli"

Powrót na stronę główną
Kraj

Wieś bez lekarza

Obsada w ośrodkach zdrowia jest jednoosobowa, doktorzy pracują bez urlopów, czasem nie mogą nawet zachorować