Tag "Janusz Tazbir"

Powrót na stronę główną
Andrzej Romanowski Felietony

Tu jest Polska, a nie Unia

PIS – to nie wypadek przy pracy, PiS to Polska właśnie

Historia

Pozytywista i religijny fanatyk

Rozmowa między Bolesławem Prusem a Piotrem Skargą na temat roku 2012 Szczególnie w XVIII stuleciu bardzo modne stały się rozmowy wielkich zmarłych, najczęściej reprezentujących rozmaite epoki dziejów. Dotyczyły one bądź to różnych zagadnień filozoficznych,

Opinie

Pięć wieków polskiej ksenofobii

Już w drugiej połowie XVII stulecia ks. Tomasz Młodzianowski narzekał na upowszechniające się wśród szlachty przysłowie: „Póki świat światem, cudzoziemiec nie może być Polakowi bratem”. Zjawisko ksenofobii obejmowało w mniejszym lub większym zakresie wszystkie grupy: szlachtę, mieszczaństwo i chłopów. W dawniejszych stuleciach niechęć wobec obcych miała pewne uzasadnienie. W Rzeczypospolitej XXI w. jest zjawiskiem, dla którego trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne przyczyny – pisze prof. Janusz Tazbir.

Historia

Pozytywista i religijny fanatyk

Rozmowa między Bolesławem Prusem a Piotrem Skargą na temat roku 2012 Szczególnie w XVIII stuleciu bardzo modne stały się rozmowy wielkich zmarłych, najczęściej reprezentujących rozmaite epoki dziejów. Dotyczyły one bądź to różnych zagadnień filozoficznych,

Historia

Staropolski antyklerykalizm

Nie dajmy sobie wmówić, że antyklerykalizm był wyłącznie dziedzictwem PRL, skoro jego historyczna metryka sięga XV w., jeśli nie wcześniej Krytyka nagannych obyczajów kleru należała do ulubionych tematów staropolskiej satyry i moralistyki tworzonej piórami zarówno