Tag "Niemiecki Instytut Spraw Polskich"

Powrót na stronę główną
Kraj

Bawarczyk – przyjaciel Różewicza

Różewicz prawie całe życie przyjeżdżał do nas i spędzał u nas tydzień czy kilka tygodni w roku