Tag "Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW"

Powrót na stronę główną
Kraj Wywiady

Wstyd, że Polska słabo radzi sobie z handlem ludźmi

Państwo zostawiło pewne obszary bez opieki, skorzystały na tym grupy przestępcze