Tag "Polska Agencja Żeglugi Powietrznej"

Powrót na stronę główną
Kraj

Uwaga, dron

Prywatna spółka wycofała się z obsługi aplikacji do zgłaszania przelotów dronów. Może to zagrozić bezpieczeństwu na niebie

Aktualne Przebłyski

Latająca Jakubiak

Kiedyś śpiewano kuplety: śpiewa, tańczy, recytuje. A Ela to nawet lata